Індивідуальна система збалансованих показників на основі інноваційної моделі структури особистості

Автори:
Полозов Андрій Анатолійович, Скорих Світлана Олександрівна
Сторінки:
119 - 129
Мова оригіналу:
Російська
Цитувати як:


Анотація

У статті показано практичне застосування концепції структури особистості, яка «повинна» складатися з типу особистості, типу характеру й декількох типів інтелекту. Для випускника ВНЗ необхідним є відповідність його майбутньої роботи і діяльності типу особистості, типу характеру й домінуючому типу інтелекту. Отримані результати дозволяють більш повно і всебічно формувати систему мотивації команди інноваційного проекту, споживачів інновацій, підвищити ефективність управління інноваційною діяльністю.


Ключові слова
особистість, психотипи, мотиви, тестування, управління інноваційною діяльністю


Посилання
  1. Полозов А.А. Инновационная модель структуры личности / А.А.Полозов // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 1. – С. 138-149.
  2. Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. – Москва : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 210 с.
  3. Хьюберт Рамперсад. Индивидуальная сбалансированная система показателей: Путь к личному счастью, гармоничному развитию и росту эффективности / Рамперсад Хьюберт. – Олимп-Бизнес, 2005. – 166 с.
  4. Нивен Пол Р. Сбалансированная Система Показателей – шаг за шагом. Максимальное повышение эффективности и закрепление полученных результатов / Пол Р. Нивен. – Издательство : Баланс Бизнес-Букс, 2004. – 328 с.
  5. Гершун А. Разработка сбалансированной системы показателей. Практическое руководство с примерами / А. Гершун. – Издательство : Олимп-Бизнес, 2007. – 128 с.
  6. Бакингэм М. Сначала надо нарушить все правила! Что лучшие в мире менеджеры делают по-другому? / М. Бакингэм, К. Кофман. – М. : МЦНМО, 2005.
  7. Полозов А.А. Модули психологической структуры в спорте / А.А. Полозов, Н.Н. Полозова. – М. : Изд-во «Советский спорт», 2009.
  8. Таланов В.Л. Справочник практического психолога / В.Л. Таланов, И.Г. Малкина-Пых. – СПб. : Сова, М. : ЭКСМО, 2002. – 928 с.
  9. Полозов А.А. Какие взаимоотношения в спорте позитивно влияют на результат? / А.А. Полозов // Спортивный психолог. – 2009. – № 3 (18) – С. 47-53.
  10. Иванов Ю.В. Деловая соционика / Ю.В. Иванов. – М., 2001. – 184 с.