№2, 2013

Ілляшенко Сергій Миколайович
Застосування методів та інструментів маркетингу в управлінні знаннями (мова оригіналу - російська)
13 - 23
Божкова Вікторія Вікторівна, Рябченко Ірина Михайлівна
Дослідження факторів маркетингового ціноутворення на вітчизняних промислових підприємствах (мова оригіналу - українська)
40 - 48
Тєлєтов Олександр Сергійович, Титаренко Юлія Василівна, Шевченко Олена Юріївна
Загальна концепція та інструменти політичного маркетингу (мова оригіналу - українська)
49 - 63
Дубодєлова Алла Вікторівна, Юринець Оксана Василівна
Особливості та технологія внутрішнього бенчмаркінгу на підприємстві (мова оригіналу - українська)
64 - 73
Борзаковська Людмила Василівна
Концепція холістичного маркетингу: сутність та теоретичне підґрунтя (мова оригіналу - українська)
85 - 94
Кармінський Олександр Маркович, Жданова Оксана Рубеновна
Сучасні тенденції банківських інновацій (мова оригіналу - російська)
106 - 118
Полозов Андрій Анатолійович, Скорих Світлана Олександрівна
Індивідуальна система збалансованих показників на основі інноваційної моделі структури особистості (мова оригіналу - російська)
119 - 129
Овчаренко Максим Іванович, Червякова Світлана Володимирівна
Методичне забезпечення оцінки стану корпоративної культури підприємства (мова оригіналу - українська)
130 - 141
142 - 149
Прокопенко Ольга Володимирівна, Омельяненко Віталій Анатолійович
Лізинг як інструмент інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (мова оригіналу - українська)
150 - 158
Коломицева Анна Олегівна, Головань Людмила Олександрівна
Оцінка конкурентної динаміки в умовах впливу інновацій (мова оригіналу - українська)
168 - 174
Семенюк Світлана Богданівна
Інноваційні передумови формування системи освіти в умовах економіки знань (мова оригіналу - українська)
175 - 182
Чісарік Міклош
Прикордонні вільні економічні зони – новітній етап їх розвитку (мова оригіналу - російська)
183 - 197
Мішенін Євген Васильович, Мішеніна Наталія Вікторівна, Ярова Інесса Євгенівна
Розвиток маркетингу екосистемної продукції та послуг у лісоресурсній сфері (мова оригіналу - українська)
209 - 219
Фролов Сергій Михайлович, Білопільська Олександра Олександрівна
Оціночний профіль системи управління відходами в Україні на основі фазової моделі розвитку (мова оригіналу - англійська)
220 - 229
Біловодська Олена Анатоліївна, Карпіщенко Марина Юріївна
Науково-методичний підхід до вибору стратегії просування на ринок екологічних інновацій (мова оригіналу - українська)
230 - 241
Потапенко Вячеслав Георгійович, Шевчук Ірина Володимирівна
Оптимізація системи екологічного моніторингу як стратегічного компонента економічної безпеки України (мова оригіналу - українська)
242 - 250
Кучмійов Андрій Володимирович
Механізм управління екологічною безпекою економічних систем на засадах маркетингу (мова оригіналу - українська)
251 - 259