• Warning: Declaration of views_handler_argument::init(&$view, &$options) should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in require_once() (line 77 of /var/www/vhosts/mmi.fem.sumdu.edu.ua/httpdocs/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate(&$form, &$form_state) should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in require_once() (line 77 of /var/www/vhosts/mmi.fem.sumdu.edu.ua/httpdocs/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit(&$form, &$form_state) should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in require_once() (line 77 of /var/www/vhosts/mmi.fem.sumdu.edu.ua/httpdocs/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in require_once() (line 77 of /var/www/vhosts/mmi.fem.sumdu.edu.ua/httpdocs/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Declaration of views_plugin_style_default::options(&$options) should be compatible with views_object::options() in require_once() (line 77 of /var/www/vhosts/mmi.fem.sumdu.edu.ua/httpdocs/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate($form, &$form_state) should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in require_once() (line 77 of /var/www/vhosts/mmi.fem.sumdu.edu.ua/httpdocs/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit($form, &$form_state) should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in require_once() (line 77 of /var/www/vhosts/mmi.fem.sumdu.edu.ua/httpdocs/sites/all/modules/views/includes/handlers.inc).

№4, 2012

Лабурцева Олена Іванівна
Управління маркетинговими ризиками інновацій (мова оригіналу - українська)
15 - 22
Чухрай Наталія Іванівна, Беспалюк Христина Мирославівна
Установлення оптимальної ціни на новий товар (мова оригіналу - українська)
23 - 33
Біловодська Олена Анатоліївна, Михайленко Дар'я Олександрівна
Маркетингове дослідження впливу інновацій в упаковці на свідомість споживачів (мова оригіналу - російська)
34 - 42
Калиниченко Максим Петрович
Маркетинг комерціалізації результатів інноваційної діяльності в промисловості (мова оригіналу - українська)
43 - 50
Потрашкова Людмила Володимирівна
Модель попиту на продукцію підприємства, що враховує фактор споживчих очікувань (мова оригіналу - російська)
51 - 57
Тараненко Ірина Всеволодівна
Маркетингові інновації: теоретико-методичні засади та досвід упровадження в країнах ЄС (мова оригіналу - українська)
58 - 65
66 - 73
Божкова Вікторія Вікторівна, Рябченко Ірина Михайлівна
Систематизація методів маркетингового ціноутворення (мова оригіналу - українська)
74 - 80
Дубницький Володимир Іванович, Даніліна Наталія Володимирівна, Луніна Вікторія Юріївна
Розроблення комплексу територіального маркетингу для підвищення соціально-економічного потенціалу промислових міст старопромислового регіону (мова оригіналу - українська)
81 - 90
Решетнікова Ірина Леонідівна
Етичний маркетинг як концепція маркетингової діяльності (мова оригіналу - українська)
91 - 96
Шталь Тетяна Валеріївна, Тищенко Оксана Олегівна
Соціальний маркетинг і соціальна відповідальність бізнесу: взаємозв’язки й результати (мова оригіналу - російська)
97 - 104
Шубін Олександр Олександрович, Кривоніс Аліна Олександрівна
Особливості формування та просування дитячого бренда (мова оригіналу - українська)
105 - 111
Локтєв Едуард Михайлович, Гаркуша Дмитро Володимирович
Раціоналізація структури роздрібної торговельної мережі будівельних матеріалів у містах (мова оригіналу - російська)
112 - 120
Міцура Олена Олексіївна, Хижняк Марина Олексіївна
Управління онлайн-репутацією: теоретичні засади та методичні підходи (мова оригіналу - українська)
121 - 129
Смірнова Олена Олександрівна
Планування маркетингової діяльності в страховій компанії (мова оригіналу - російська)
130 - 135
Файвішенко Діана Сергіївна
Оцінка ефективності брендингу: функціональний підхід (мова оригіналу - українська)
136 - 142
Дайновський Юрій Анатолійович
Особливості оцінювання економічної ефективності прийомів управління і маркетингу (мова оригіналу - українська)
143 - 153
Карпенко Наталія Володимирівна
Методологічні засади цільової ринкової орієнтації підприємства (мова оригіналу - українська)
154 - 160
Гліненко Лариса Костянтинівна
Методологічний підхід до оцінки еволюційного ризику інноваційних проектів (мова оригіналу - українська)
161 - 168
Глущенко Олександр Олександрович, Вороніна Роксолана Михайлівна
Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs) (мова оригіналу - українська)
169 - 178
Мехович Сергій Анатолійович, Захарченков Олексій Сергійович
Концептуальна основа проведення технологічного реінжинірингу на машинобудівних підприємствах (мова оригіналу - російська)
179 - 185
Хандій Олена Олексіївна
Антикризові інструменти управління підприємством: практичні аспекти реалізації (мова оригіналу - українська)
186 - 192
Богів Ярина Святославівна, Мирощенко Наталія Юріївна, Паук Оксана Євгенівна
Інформаційне забезпечення бізнес-планування інноваційних проектів підприємств: складові елементи та особливості їхньої взаємодії (мова оригіналу - українська)
193 - 202
Толмачьов Олег Леонідович
Гармонизация управления малым бизнесом: клиентоориентированный подход (мова оригіналу - російська)
217 - 229
Перерва Петро Григорович, Романчик Тетяна Володимирівна
Механізм управління рівнем конкурентоспроможності продукції підприємства (мова оригіналу - українська)
230 - 235
Полозов Андрій Анатолійович
Інноваційне удосконалення підрахунку рейтингу в освіті: від університету до студента (мова оригіналу - російська)
236 - 246
Тєлєтов Олександр Сергійович, Провозін Микола Васильович
Перспективи розвитку стратегічного партнерства промислових підприємств (мова оригіналу - українська)
247 - 254
Фролов Сергій Михайлович, Махнуша Світлана Михайлівна, Олійник Віктор Михайлович
Управління інноваційним розвитком прикордонної території на основі оцінки її бюджетного потенціалу (мова оригіналу - українська)
255 - 269
Івашова Надія Василівна
Формування бренд-орієнтованої системи управління промисловим підприємством (мова оригіналу - українська)
280 - 288
Князь Святослав Володимирович, Георгіаді Неллі Георгіївна, Коломієць Олексій Леонідович
Процесно-збалансований метод розвитку евристичних функцій підприємства (мова оригіналу - українська)
299 - 307
Франів Ігор Андрійович
Роль інновацій у розміщенні продуктивних сил країни (мова оригіналу - українська)
318 - 323
Шатава Юлія Львівна, Карпіщенко Марина Юріївна
Механізм розроблення бренда території (мова оригіналу - російська)
324 - 329
Прокопенко Ольга Володимирівна, Школа Вікторія Юріївна
Управління еколого-економічною безпекою підприємства на засадах екомаркетингу (мова оригіналу - українська)
337 - 346
Школа Ігор Миколайович, Бабінська Ольга Володимирівна
Вуглецевий ринок як інструмент реалізації стратегії сталого низьковуглецевого розвитку (мова оригіналу - українська)
347 - 353
Івасевич-Орловська Анна
Сталий розвиток як основа регіонального розвитку цінних природних територій (мова оригіналу - англійська)
354 - 359
Мілютіна Юлія Сергіївна
Методичні засади визначення параметрів ринків інноваційних турпродуктів (мова оригіналу - українська)
367 - 374