№4, 2011 (2)
Оберіть том:

Басанцов Ігор Володимирович, Баласюкова Ірина В’ячеславівна
Засади державної інноваційної економічної політики в Україні (мова оригіналу - українська)
13 - 23
Мазуренко Валентина Петрівна, Матвієнко Наталія Олександрівна
Розвиток мобільного маркетингу в Україні (мова оригіналу - українська)
24 - 29
Олефиренко Олег Михайлович, Карпіщенко Марина Юріївна
Проблеми теорії та практики брендингу територій на прикладі концепції формування бренда Сумської області (мова оригіналу - російська)
30 - 40
Пересадько Галина Олександрівна, Науменко Сергій Іванович, Рогаль Тетяна Валеріївна
Життєвий цикл мобільних пристроїв (мова оригіналу - російська)
41 - 45
Рассихіна Вікторія Євгенівна, Мартинова Ольга Валентинівна
Маркетингова інтеграція інноваційного процесу на основі концепції життєвого циклу товару (мова оригіналу - українська)
46 - 51
Фіщенко Оксана Миколаївна, Халаімова Алла Вікторівна
Особливості оцінювання інноваційних ризиків (мова оригіналу - українська)
52 - 57
Ілляшенко Сергій Миколайович
Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій у маркетингу (мова оригіналу - українська)
64 - 74
Должанський Ігор Зіновійович, Крачковська Наталія Володимирівна
Особливості маркетингу анімаційних фільмів і дуалізм відеопродукту (мова оригіналу - російська)
75 - 82
Звягінцева Ольга Борисівна
Розроблення фірмового стилю харчового підприємства – виробника соняшникової олії (мова оригіналу - українська)
83 - 88
Івашова Надія Василівна
Місце брендингу в сучасних маркетингових концепціях (мова оригіналу - українська)
89 - 97
Квятковська Любов Абрамівна
Механізм оцінки маркетингової стратегії (мова оригіналу - українська)
98 - 104
111 - 117
Пугачова Олена Сергіївна, Ковальчук Світлана Володимирівна
Використання інноваційного підходу в 3D-рекламі (мова оригіналу - українська)
118 - 123
Робул Юрій Володимирович
Холістична концепція ефективності маркетингу (мова оригіналу - українська)
124 - 130
Іванова Валентина Василівна
Інноваційні підходи до інформаційного забезпечення освітянських послуг (мова оригіналу - українська)
131 - 136
Петкова-Георгієва Стоянка Петкова
Проблеми інноваційного менеджменту на болгарському ринку цінних паперів (мова оригіналу - англійська)
137 - 140
Прокопенко Ольга Володимирівна, Кармінський Олександр Маркович, Кліменко Ольга Вікторівна
Роль рейтингу в освітньому процесі ВНЗ (мова оригіналу - російська)
141 - 146
Міцура Олена Олексіївна, Провозьон Юлія Миколаївна
Досвід використання комплексу соціально орієнтованих маркетингових комунікацій в Україні та світі (мова оригіналу - українська)
147 - 154
Райко Діана Валеріївна
Оцінка результатів діяльності керівників маркетингових служб (мова оригіналу - українська)
155 - 166
Голишева Євгенія Олексіївна
Споживчий капітал промислових підприємств-інноваторів: сутність, структура та роль (мова оригіналу - українська)
175 - 180
Каленіченко Юрій Борисович, Смірнова Яна Ігорівна
Креативність як основа менеджменту організації (мова оригіналу - українська)
186 - 191
Мельник Тетяна Миколаївна, Зубко Олена Віталіївна
Інноваційний регрес у товарній структурі зовнішньої торгівлі України (мова оригіналу - українська)
192 - 199
Коверга Сергій В’ячеславович, Передерєєва Ольга Сергіївна, Кузьменко Світлана Павлівна
Ефективність діагностики техніко-технологічного потенціалу машинобудівного підприємства (мова оригіналу - українська)
205 - 209
Фещенко Ольга Михайлівна, Ільченко Вікторія Миколаївна
Управління потенціалом інноваційного розвитку підприємств АПК на експортних ринках (мова оригіналу - українська)
229 - 236
Школа Вікторія Юріївна, Щербаченко Вікторія Олексіївна
Концептуальні засади державного регулювання міграційних процесів на основі макроекономічного прогнозування (мова оригіналу - українська)
237 - 241
Азарян Артур Арменович
Управління макропроцесами ринку нерухомості в Україні: теорія і методи (мова оригіналу - російська)
242 - 251
Хлобистов Євген Володимирович, Жарова Любов Валеріївна
Інноваційний потенціал забезпечення екологічної безпеки у контексті структурно-динамічної теорії продуктивних сил (мова оригіналу - українська)
257 - 267
Бєлякова Оксана Володимирівна
Екологічні інновації – шлях розвитку ринку екологічно чистих товарів (мова оригіналу - українська)
268 - 272
273 - 282