Інноваційні підходи до визначення стійкості підприємства як логістичної системи

Автори:
Попова Інна Володимирівна
Сторінки:
96 - 102
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті подано теоретичне обґрунтування стійкості підприємства як логістичної системи, наведено визначення стійкості логістичної системи та її підсистем. На підставі інноваційних заходів визначено  показники стійкості кожної  підсистеми підприємства.


Ключові слова
логістична система, стійкість логістичної системи, внутрішньовиробнича, інфраструктурна та ринкова підсистеми, показники стійкості підприємств


Посилання
  1. Амітан В.Н. Логістизація процесів в організаційно-економічних системах / В.Н. Амітан,  Р.Р. Ларіна, В.Л. Пілюшенко – Донецьк : Юго-Восток, ЛТД, 2003. – 73 с.
  2. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйственного субъекта / И.Т. Балабанов – М. : Финансы и статистика, – 2000. – 208 с.
  3. Вордлоу Д.Л. Современная логистика / Д.Л. Вордлоу, Д.Ф. Вуд, Д. Джонсон, П.Р. Мерфи. – М. : Олимп-бизнес, 2002. – 624 с.
  4. Воронкова А.Э. Управление материальными потоками на промышленных предприятиях на основе принципов производственного менеджмента и логистики / А.Э. Воронкова // Маркетинг: теория и практика (зб. наук. праць ВНУ). – Луганськ : Вид-во Східноукраїнського національного університету, 2002. – 258 с.
  5. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: підруч. для ВНЗ / Є.В. Крикавський. Л. : Вид-во НУ «Львівська політехніка», Інтелект-Захід, 2004. – 416 с.
  6. Моделирование производственно-сбытовых систем и процессов управления / под ред. А.Л. Колобова, Л.Ф. Шклярского. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана,1993. – 216 с.
  7. Лукинский В.С. Модели и методы теории логистики: учебное пособие. – 2-е изд. [для студ. вузов] / В.С. Лукинский. – СПб. : Питер, 2008. – 448 с.
  8. Миротин Л.Б., Боков В.В. Современный инструментарий логистического управления: учеб. для вузов / Л.Б. Миротин, В.В. Боков. – М. : Издательство «Экзамен», 2005. – 496 с.