Методика аналізу асортименту на основі застосування моделей оптимізації

Автори:
Лозюк Віолета Миколаївна
Сторінки:
90 - 95
Мова оригіналу:
Російська
Цитувати як:


Анотація

Дослідження присвячено оптимізації структури асортиментного портфеля торговельного підприємства з використанням принципів інвестиційного моделювання. У роботі отримали подальший розвиток моделі оптимізації інвестиційного портфеля, що дозволило застосувати відомі методики Марковіца і Шарпа з метою визначення оптимального товарного портфеля торгового підприємства. Адаптовані до товарного ринку моделі оптимізації рекомендується до застосування в діяльності підприємств торгівлі.


Ключові слова
асортиментна одиниця, портфель, оптимальний асортиментний портфель, дохідність, ризик


Посилання
  1. Markowitz Harry Max. Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets / Harry Max Markowitz. – Basil Blackwell,1987.
  2. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М. : Экономика, 1989. – 358 с.
  3. Жданов И. Инвестиционный портал BeInTrend.RU Построение портфеля Г. Марковица для российского фондового рынка [Електронный ресурс]. И. Жданов. – Режим доступу: http://www.beintrend.ru/stati-fx/excel-treyderu/postroenie-portfelya-g-markovitsa-dlya-rossiyskogo-fondovogo-rinka.
  4. Колюжнова Н.Я. Маркетинг: общий курс : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 521600 «Экономика» / под ред. Н.Я. Колюжновой, А.Я. Якобсона. – М. : Изд-во Омега-Л, 2006. – 476 с.
  5. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я. – СПб : Издательский дом «Нева», 2003. – 224 с.
  6. Кулибанова В.В. Прикладной маркетинг. – СПб. : Издательский дом «Нева», 2003. – 272 с.
  7. Савчук В.П. Финансовый менеджмент / В.П. Савчук – К. : Companion, 2008. – 884 с.
  8. Шарп У. Инвестиции : учебник. / У. Шарп, А. Дж. Гордон, Дж. В. Бейли. – М. : Инфра-М, 2003. – 1028 с.