Холістичний маркетинг у системі бізнес-взаємодій підприємства

Автори:
Криковцев Олександр Олексійович
Сторінки:
85 - 89
Мова оригіналу:
Російська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглядаються питання використання концепції холістичного маркетингу як базису інтегрованих взаємодій фірми з клієнтом. Аналізуються основні параметри системи досліджуваної маркетингової парадигми у взаємозв’язку з певними цінностями кожного учасника. Наводиться авторська трактовка еволюційних етапів розвитку взаємодій партнерів з ринкових контактів.


Ключові слова
холістичний маркетинг, бізнес, взаємодії, СRM, стратегія, партнерство


Посилання
  1. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент : підручник. А.В. Войчак – К. : КНЕУ, 1998. –268с.
  2. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання : навч. посібник. В.Г Герасимчук – К. : КНЕУ, 2000. – 360 с.
  3. Гибас Д.Д. Деловые отношения с покупателями / Д.Д. Гибас, Д. Рейли. – М. : Амалфея, 2008. – 272 с.
  4. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна  політика. В.Я. Кардаш – К,2002. – 250 с.
  5. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / Ф. Котлер, К. Келлер . – 12-е изд. ; перевод с англ. С. Жильцова., М. Жильцова., Д. Раевской – СПб. : Питер, 2007. – 814 с.
  6. Терещенко Н.Н. Маркетинг: новые технологии в России / Н.Н.Терещенко. – СПб. : Питер, 2001. – 416 с.
  7. Фоксол Г. Психология потребителей в маркетинге / Г. Фоксол, Р. Голдсмит, С. Браун. – СПб : Питер, 2001.– 352с.
  8. Чижов Н.А. Клиентские технологии / Н.А.Чижов. – М. : Экзамен, 2002. – 352 с.