Проблемні питання забезпечення маркетингової та інноваційної діяльності на підприємстві

Автори:
Голубовська Оксана Анатоліївна
Сторінки:
80 - 84
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто основні проблеми сучасного маркетингу та визначено обмеження й перешкоди, які виникають при здійсненні інноваційних змін. Для обґрунтування необхідності інтеграції маркетингового та інноваційного менеджменту на основі виділених класифікаційних ознак систематизовано їх функції.


Ключові слова
інновації, маркетингові механізми, бренд, фрагментація, інтеграція


Посилання
  1. Длигач А. Парадоксы инноваций [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.advanter.com.ua/articles.php?articlesid=29.
  2. Інноваційна практика польських підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.management.com.ua/cases/case017_3.html.
  3. Котлер Ф. Латеральный маркетинг: технология поиска революционных идей / Филипп Котлер, Фернандо Триас де Бес; пер. с англ. – М. : Альпина паблишерэ, 2010. – 206 с.
  4. Маркетинг: підручник / В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін.; ред.-упор.: О.І. Сидоренко, Л.С. Макарова. – 3-тє вид. – К. : Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008. – 648 с.
  5. Трифилова А.А. Оценка  эффективности инновационного развития предприятия. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 304 с.