Розроблення комплексу стимулювання збуту освітніх послуг зі спеціальності «Управління інноваційною діяльністю»

Автори:
Божкова Вікторія Вікторівна, Тимохіна Яна Олександрівна
Сторінки:
75 - 79
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розроблений комплекс стимулювання збуту освітніх послуг зі спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» та запропоновано схему рішень зі стимулювання збуту для просування нової спеціальності на ринок освітніх послуг України.


Ключові слова
управління інноваційною діяльністю, стимулювання збуту, цільові групи споживачів, освітні послуги, ВНЗ


Посилання
  1. Прус Л. Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Л. Прус. // Вісник ТДЕУ. – 2006. – № 2. – Режим доступу: http://www.library.tane.edu.ua/images/nauk_vydannya/u2Vay9.pdf.
  2. Основы маркетинга /[ Гари Армстронг, Вероника Вонг, Филип Котлер, Джон Сондерс] . – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2010. – 1200 с.
  3. Родіонов О.В. Маркетинг освітніх послуг ВНЗ [Електронний ресурс] / О.В. Родіонов // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 5. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_5_3/46rod.pdf.
  4. Братаніч Б. Освітній маркетинг у контексті глобалізації [Електронний ресурс] /.Б. Братаніч // Філософія освіти. – 2006. – № 3(5). – Режим доступу: www.philosophy.ua/lib/6bratanich-fo-3-5-2006.pdf.
  5. Якименко І.М. Маркетингові засади розвитку ринку освітніх послуг [Електронний ресурс] / І.М. Якименко. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Etp/2008_21/Yakymenko.pdf.
  6. Вохменцева Н.В. Теория и практика продаж [Электронный ресурс]: курс лекций / Н.В. Вохменцева. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2004. – 132 с. – Режим доступу: http://izdat.secna.ru/arhiv/ifiles/3110051726/3110051726.pdf.