Методичні підходи до оцінювання рівня інноваційної спроможності підприємства

Автори:
Смолінська Наталія Володимирівна
Сторінки:
215 - 221
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Стаття присвячена розробленню методу оцінки рівня інноваційної спроможності підприємства, яка дозволяє визначити покращився чи погіршився цей рівень за певний  період . З метою структуризації підходу до оцінки рівня інноваційної спроможності підприємства,   показники об’єднано в групи, які  характеризують окремі сторони цього складного поняття.


Ключові слова
інноваційна спроможність підприємства, модель оцінювання, нечіткі множини, рівень, система показників


Посилання
  1. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений / Заде Л. – М. : Мир, 1976.
  2. Мельник С.І. Оцінка складових формування інноваційного потенціалу підприємства. / С.І. Мельник // Економічні науки: Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №5. –Т.3. – с.103-107.
  3. Мірошник Р.О. Методика позиціювання машинобудівних підприємств у матриці «нематеріальні активи-інноваційна активність» / Р.О. Мірошник, О.З. Сорочак // Збірник наукових праць «Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі; проблеми теорії та практики». – Харків, ХАІ. – 2010. – С. 101-117.
  4. Недосекин А.О. Финансовый менеджмент на нечетких множествах /А.О.Недосекин. – М. : Аудит и финансовый анализ, 2003.
  5. Потапов Д.К. О методах определения весовых коэффициентов в задаче оценки надежности коммерческих банков / Д.К. Потапов, В.В. Евстафьева // Сборник научных статей «Социально-экономическое положение России в новых геополитических и финансово-экономических условиях: реалии и перспективы развития». СПб. : Институт бизнеса и права, 2008. – Выпуск 5. – С. 191-195.
  6. Федулова І.В., Теоретичне обгрунтування сутності інноваційного потенціалу / І.В. Федулова // Економічні науки: Вісник Житомирського Державного технічного університету. – 2009. – №1 (47). – С. 210-214.
  7. Фишберн П. Теория полезности / Фишберн П. // Исследование операций. Методологические основы и математические методы / Фишберн П. – М. : Мир, 1981. – Т.1. – С. 448-480.
  8. Zadeh L.A. Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility / L.A. Zadeh // Fuzzy Sets and Systems. – 1978. – Vol.1. – №1.2.
  9. Голубенко А.А. Анализ  возможностей инновационного развития в процесе формирования стратегических направлений инновационной деятельности предприятия / А.А. Голубенко // Економіка промисловості. – Донецьк : Інститут економіки промисловості НАН України, 2002. – №2 (16). – С. 80-84.