Аналіз та аудит інноваційної діяльності машинобудівних підприємств запорізької області

Автори:
Зикіна Вікторія Олександрівна
Сторінки:
207 - 214
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто основні показники інноваційної діяльності Запорізької області, а також проаналізована монолінійна залежність витрат інноваційно-активних підприємств з обсягом реалізованої інноваційної продукції промисловості кореляційним та регресійним методами. І запропоновано використовувати аудитором статистичні методи в інноваційній діяльності для визначення оцінки аудиторського ризику.


Ключові слова
інноваційна активність, інноваційність, аудит, статистика, коефіцієнт регресії, витратна дисперсія, середня помилка


Посилання
  1. Савченко В.Я. Аудит : навч. посібник. / В.Я. Савченко. – К. : КНЕУ, 2002. – 322 с.
  2. Вашків П.Г. Статистика підприємства: навч. посібник / П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач; за ред. П.Г. Вашківа, В.П. Сторожука. – К. : «Слобожанщина» 1999. – 600 с.
  3. Грицай О.І. Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств Львівщини / О.І. Грицай // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. Львів РВВ ЛНТУ України. – 2009. – Вип. 19.7. – С. 150-157.
  4. Жежуха В.Й. Показники оцінювання стану інноваційної діяльності та інноваційної активності / В.Й. Жежуха // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. Львів РВВ ЛНТУ України. – 2009. – Вип. 19.3. – С.141-147.
  5. Левченко Н.М., Носенко Д.К. Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємств / Н.М. Левченко, Д.К. Носенко // Вісник Хмельницького національного університету: економічні науки. – 2009. – № 2. – Т.1. – С. 138-142.
  6. Шмиголь Н.М. Моделі оцінки ризику невиявлення в аудиті / Н.М.Шмиголь // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: «Економіка та підприємництво». – Гуманітарний університет «ЗІДМУ», 2005. – № 6. – С. 353-355.
  7. Головне управління статистики у Запорізькій області. Наука та інновація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zapstat.r.zp.ua/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=32&Itemid=366.