Обмеження та орієнтири техніко-технологічного розвитку України в умовах глобалізації

Автори:
Кірдіна Олена Григорівна
Сторінки:
179 - 184
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Стаття присвячена розкриттю джерел проблем техніко-технологічного  розвитку України та визначенню орієнтирів щодо їх вирішення.


Ключові слова
глобалізація, технологічний уклад, інноваційна активність


Посилання
  1. Войтович Р.В. Вплив глобалізації на систему державного управління (теоретично-методологічний аналіз) : монографія / За заг. ред. д-ра філос. наук., проф. В.М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 680 с.
  2. Геєц В. Інновативно-інноваційний шлях розвитку – модернізаційний проект розвитку української економіки і суспільства початку ХХІ століття / В. Геєць // Банківська справа. – 2003. – № 4. – С. 3-32.
  3. Конкурентна політика держави в умовах трансформації національної економіки: монографія / [А.Г. Герасименко, Л.С. Головко, Л.І. Дідківська та ін.]; за заг. ред. В.Д. Лагутіна. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 308 с.
  4. Павловська О.Д. Конкурентоспроможність національних економік в умовах інвестиційної глобалізації: автореф. дис... канд. екон. наук: спец. 08.05.01 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини / О.Д. Павловська. – Київ, 2004. – 18 с.
  5. Бубенко П. Почему тормозятся инновационные процессы в Украине / П. Бубенко, В. Гусев // Экономика Украины. – 2009. – № 6 (563). – С. 30-38.
  6. Полунєєв Є.В. Технологія економічного прориву: конкурентоспроможність країни та визначення стратегічних пріоритетів / Є.В. Полунєєв // Демографія та соціальна економіка. – 2008. – №2(10). – С. 29-41.
  7. Федулова Л. Технологическая готовность экономики Украины к новым вызовам в условиях отсутствия технологической политики / Л. Федулова // Экономика Украины. – 2010. –№9. – С. 12-26.