Вплив способу інтегрування бізнес-системи у бізнес-простір на вибір інноваційної стратегії

Автори:
Гліненко Лариса Костянтинівна
Сторінки:
172 - 178
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Розглянута існуюча типологія способів інтегрування бізнес-систем у бізнес-простір та досліджені взаємозалежності між способом інтегрування, типом стратегії розвитку, інтеграційної та інноваційної стратегії. Розроблена матриця взаємної відповідності цих стратегій та способів інтегрування бізнес-систем у бізнес-простір, застосування якої здатне спростити формування узгодженого набору стратегій.


Ключові слова
бізнес-система, бізнес-простір, інтегрування, інноваційна стратегія


Посилання
 1. Гліненко Л.К. Стратегічне управління розвитком бізнес-систем в економіці України : монографія / Л.К. Гліненко. - Львів : Новий Світ – 2000, 2009. – 776 с.
 2. Ефремов В.С. Бизнес-системы постиндустриального общества / В.С. Ефремов // Менеджмент в России и за рубежом. – 1999. – № 5. – С. 3-25.
 3. Ефремов В.С. Организации, бизнес-системы и стратегическое планирование /  В.С. Ефремов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – № 2. – С. 3-30.
 4. Ефремов В.С. Стратегическое планирование в бизнес-системах / В.С Ефремов. – М. : Финпрес, 2001. – 240 с.
 5. Иванова Т.Ю. К вопросу о виртуализации бизнес-систем [Электронный ресурс] / Т.Ю. Иванова, В.И. Приходько – Режим доступа: www.dis.ru/manag/arhiv/2004/2/8.html.
 6. Гліненко Л. Способи інтегрування бізнес-систем у бізнес-простір / Л. Гліненко // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів : ЛНУ. – 2007. – Вип. 37 (1). – С. 285-289.
 7. Бахай М. Алхимия роста [Електронний ресурс] / М. Бахай, С. Коули, Д. Уайт. – Режим доступу: www.vestnikmckinsey.ru.
 8. Results of the community innovation survey 2008 (CIS2008) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/data/database.
 9. Стратегии бизнеса: Аналитический справочник [Електронний ресурс] / [Айвазян С.А., Балкинд О.Я., Баснина Т.Д. и др.]; под ред. Г.Б.Клейнера. – М. : КОНСЭКО, 1998. – 331 с. –.Режим доступу: http://www.aup.ru/books/m71/.
 10. Стаки Дж. Когда нужна и не нужна вертикальная интеграция [Електронний ресурс] / Дж. Стаки, Д. Уайт. – Режим доступу: www.management.com.ua/strategy/str117.html.
 11. Дэй Джордж С. Стратегический маркетинг / Дэй Джордж С.– М. : Эксмо, 2003. – 640 с.
 12. M&A Method Acquisition Integration Approaches [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.valuebasedmanagement.net/methods_haspeslagh_acquisition_integration_approaches.html.