Можливості антикризових комунікацій банку на рівні взаємовідносин із зовнішніми сторонами

Автори:
Бортніков Павло Геннадійович
Сторінки:
132 - 137
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Керівництво банківських установ має готуватися до кризових ситуацій. Необхідність в цьому особливо довела нещодавня глобальна фінансова криза. Банк повинен застосовувати різні форми і канали комунікації залежно від становища самого банку та банківського сектора. Антикризові комунікації можна умовно поділяти на традиційні та нетрадиційні, на комунікації з учасниками ринку (контрагентами, рейтинговими агентствами), регуляторами та клієнтами банку. Ефективність комунікацій проявляється у відновленні довіри до банку з боку ринку та припинення паніки.


Ключові слова
репутація банку, вилучення вкладів, маркетингові комунікації, криза, антикризові заходи, паніка, клієнтська політика, стабілізація фінансової системи


Посилання
  1. Бабенко Т. Особливості банківського маркетингу в умовах кризи / Т. Бабенко, О. Циганов // Схід. – 2010. – № 1 (101).
  2. Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации / Дж. Бернет, С. Мориарти – СПб. : Питер, 2001.
  3. Гафт В.И. Управление корпоративной репутацией (на примере региональных филиалов коммерческого банка РФ) / В. Гафт : дис. канд. экон. наук : 08.00.05 Москва, 2006. – 114 с.
  4. Земцова Ю. Анализ комплекса успешных и эффективных маркетинговых коммуникаций для продвижения банковских услуг в условиях финансового кризиса в России / Ю. Земцова, Э. Новаторв // Маркетинговые коммуникации. – 2010.– №3.
  5. Облаков П. «Партизанский» маркетинг в банке в период кризиса. П. Облаков // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2010. – №5.
  6. Communication Tools: Crisis Communication Plan. [Електронний ресурс] // S.A. Peters Marketing & Consulting, Inc. – Режим доступу: http://sapetersmarketing.com/.