Інноватика та розвиток людства: історія та сучасність

Автори:
Тєлєтов Олександр Сергійович
Сторінки:
13 - 24
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Розглянуто ретроспективу розвитку технічних та соціальних інновацій у світі, роль країн-лідерів та місце постсоціалістичних країн, зокрема України, у них. Підтверджено, що поодинці вижити в умовах сучасної глобалізованої економіки дуже проблематично. Висловлено гіпотезу можливого переходу людства до нового якісного стану суспільства вже найближчим часом.


Ключові слова
історично-інноваційний розвиток, історично-інноваційні перспективи, соціальні інновації, технічні інновації, маркетингова інноваційна діяльність, глобалізація світової економіки


Посилання
  1. Мигович І.І. Марксизм для всіх (Marxism for all) / І.І. Мигович. – К. : Бізнесполіграф, 2001. – 464 с.
  2. Тєлєтов О.С. Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення: монографія. – Суми: Вид-во СумДУ, 2002. – 231 с.  
  3. Кургинян С. Российско-украинские отношения – от ситуативной прагматики к полноценной стратегии. [Електронний ресурс] / С. Кургинян. – Режим доступу: http://kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=art&theme=12&auth=&id=2316
  4. Тєлєтов О.С. Суперечності в сучасному інноваційному середовищі / О.С. Тєлєтов // Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком : монографія ; за заг. ред. О.А. Біловодської. – Суми : Університетська книга, 2010. – C. 67-82.
  5. Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження : [навчальний посібник для  ВНЗ] / О.С. Тєлєтов. – Київ : Знання України, 2010. – 299 с.
  6. Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер. – М., 1994. – С. 84-85.  
  7. Байдюк Е. Есть ли будущее у молодых украинских футболистов / Е. Байдюк // Коммунист. – 2011. – № 78 (1429). – 28 сентября. – С. 4.
  8. Тєлєтов О.С. Маркетингове забезпечення кластеризації економіки на регіональному рівні / О.С. Тєлєтов // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №1. – С. 176-184.