Система управління витратами в процесі об’єднання промислових підприємств як пошук можливостей їх інноваційного розвитку

Автори:
Розумна Наталя В’ячеславівна
Сторінки:
120 - 125
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Важливим питанням при здійсненні об’єднання підприємств є управління витратами, яке можна розглядати як визначення потреб у ресурсах та як оптимізацію витратостворювальних функцій виробничих або управлінських процесів. Сукупні витрати на злиття або поглинання визначаються методом функціонально-вартісного аналізу, для використання якого в роботі визначено основні функції управлінської діяльності в процесі об’єднання і особливості їх застосування на кожному етапі життєвого циклу інтеграційного процесу.


Ключові слова
інтеграційні процеси, об’єднання підприємств, управління витратами, функціонально-вартісний аналіз, модель FAST


Посилання
  1. Обзор сделок по слияниям и поглощения в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ma-journal.ru/ucreview/.
  2. Бланк И.Т. Управление инвестициями / И.А. Бланк. – К. : Эльга, 2003. – 469с. (Энциклопедия финансового менеджера; Вып.3).
  3. Безруких П.С. Учет и калькулирование себестоимости продукции / П.С. Безруких. – М. : Финансы, 2004. – 320 с.
  4. Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система директ - костинг: Теория и практика / С.А. Николаева. – М.: Финансы и статистика,1993.– 128 с.
  5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие / Г.В. Савицкая – 3.-е изд. – М. : Инфра-М, 2005. – 271с.
  6. Никитина Н. Система управления затратами и её роль в финансовом менеджменте / Н. Никитина, Л. Парамонова // Проблемы теории и практики управления. 2006. – № 4. –  С. 51-56.
  7. Грамп Е.А. Методика FAST: практическое использование в процессе проведения функционально-стоимостного анализа (зарубежный опыт) / Е.А. Грамп, Л.М. Сорокина. – М. : Информэлектро, 1983. – 45 с.