Визначення доцільної стратегії бренда відповідно до його цінової категорії

Автори:
Башук Тетяна Олександрівна, Косолап Наталія Євгенівна
Сторінки:
113 - 119
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті проаналізовано складові поняття бренда, приділено увагу дослідженню цінової орієнтації українських брендів, запропоновано стратегії для компаній з різними ринковими частками відповідно до їх цінового позиціонування.


Ключові слова
бренд, цінова категорія, стратегія бренда


Посилання
  1. Маркетинг: бакалаврський курс: підручник / за заг. ред. проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2009. – 1134 с.
  2. Гончаренко Ж.В. Бренды Украины. Ж.В. Гончаренко, Е.А. Радченко, И.М Сабирова – К : Молодь, 2004. – 160 с.
  3. Штовба О.В. Товарний брендинг підприємств та шляхи забезпечення його ефективності : дис. к.е.н.: 08.06.01. / О.В.Штовба. – Хмельницький. – 2006. – 184 с.
  4. Григораш М.О. Підходи до формування бренда: український вимір / М.О. Григораш // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. – 2009. – Вип. 4. – Ч. 2.– С. 42-47.
  5. Головко А.Я. Брендинг в Україні: ґенеза та перспективи / А.Я. Головко // Формування ринкових відносин в Україні. – №5. – 2008. – С. 82-85.