Інноваційні методи впливу на споживачів: аромамаркетинг

Автори:
Окландер Тетяна Олегівна
Сторінки:
97 - 101
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Стаття присвячена розробці теоретичних положень формування маркетингового інструментарію емоційного впливу на споживачів. Доведена роль аромамаркетингу як інструменту забезпечення стимулювання збуту. Наведений алгоритм дії та типологізація аромамаркетингу. Визначені цільові сегменти ринку.


Ключові слова
аромамаркетинг, інноваційні методи, цільовий сегмент, маркетингові інструменти


Посилання
  1. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. / Р.И. Мокшанцев – М. : ИНФРА-М, 2007. – 230 c.
  2. Матюшкин В. Мотивация потребления и мотивирование потребителя [Електронний ресурс]. / Вадим Матюшкин. – Режим доступу : www.src-master.ru/article13524.html.
  3. Реклама и PR в малом бизнесе [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.adbusiness.ru.
  4. Данченко И. Аромамаркетинг [Електронний ресурс]. / Иван Данченко. – Режим доступу : http://1st.com.ua/mark/4.htm.
  5. SOFTANDWEB [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.softandweb.ru/.
  6. Структура мотивации потребителей. AIDA [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.advesti.ru/publish/psiholog/200405_struktur
  7. Кувшинов Н. Мотивация: виды, методы и контроль. / Н. Кувшинов // Управление сбытом – 2007. – №1. – С. 15-17.