Інноваційна діяльність підприємств молочної промисловості як засіб підвищення конкурентоспроможності на ринку

Автори:
Божидарнік Тарас Вікторович, Божидарнік Наталія Володимирівна
Сторінки:
85 - 89
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У публікації розкривається проблеми підвищення конкурентоспроможності молочної продукції, через інноваційну діяльність підприємств, що здатна забезпечити розробку, освоєння нових видів продукції, забезпечити високий рівень якості та цінові переваги, формувати умови для активного просування на зовнішні ринки. Тому проблема розвитку інноваційної діяльності вкрай актуальна для розглянутої промисловості. Розглядається стан ринку молока, проблеми  діяльності молокопереробних підприємств та запропоновані основні напрями розвитку.


Ключові слова
конкурентоспроможність, інновації, лізинг, молочна промисловість


Посилання
  1. Божидарнік Т.В. Cвітовий досвід створення інноваційної інфраструктури / Т.В. Божидарнік, Н.В. Божидарнік // Економічний форум. – 2011. – № 2. – С. 54-61.
  2. Божидарнік Т.В. Реформа молокопродуктового підкомплексу: альтернативи та пріоритети / Т.В. Божидарнік // Економіст. – 2001. – № 2. – С. 52-55.
  3. Коваль Н.В. Інноваційний чинник розвитку молокопереробної промисловості [Електронний ресурс] / Н.В. Коваль. – Режим доступу : http://intkonf.org/koval-nv-innovatsiyniy-chinnik-rozvitku-molokopererobnoyi-promislovosti/.
  4. Васіна К. Рынок молока и молочных продуктов Украины [Електронний ресурс] / К. Васіна. – Режим доступу : http://www.credit-rating.ua/ua/analytics/analytical-articles/12830/.
  5. Колотуша М. Інноваційна активність підприємств харчової промисловості: упорядкування та динаміка параметрів (таблиці) / М. Колотуша, С. Петруха // Економіст. – 2007. – № 3. – С. 35-81.
  6. Рашевська Т.О. Перспективи створення нанотехнологій молочних продуктів функціонального призначення / Т.О. Рашевська, А.І. Українець // Молочна промисловість. – 2008. – № 1. – С. 65-71.