Державна підтримка як фактор підвищення інноваційної активності промислових підприємств

Автори:
Удалих Ольга Олексіївна, Бондаренко Ніна Миколаївна
Сторінки:
68 - 72
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Статтю присвячено дослідженню факторів підвищення інноваційної активності підприємств, проаналізовано показники інноваційної активності промислових підприємств в Україні, обґрунтовано необхідність створення  сприятливих умов для розвитку інноваційної діяльності та підвищення інноваційної активності суб’єктів господарювання на державному рівні, розглянуто форми державної підтримки як фактор підвищення інноваційної активності промислових підприємств.


Ключові слова
інновації, інноваційна активність, інноваційні інвестиції, державне регулювання інноваційної діяльності, методи підвищення інноваційної активності, інвестиційний клімат


Посилання
  1. Инновационный менеджмент / Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова О.П. и др. ; под редакцией д-ра экон. наук, проф. О. П. Молчановой. – М.: Вита-Пресс, 2001. – 272 с.
  2. Мельников О.Н. Инновационная активность как фактор повышения конкурентоспособности предприятия [Електронний ресурс] / О.Н. Мальников, В. Н. Шувалов // Российское предпринимательство. – 2005. – № 9. – с. 100-104. – Режим доступу до журн. : http://econference.ru/blog/rosspred/29.html.
  3. Наука та інновації [Електронний ресурс] : Державний комітет статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
  4. Про порядок конкурсного відбору інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку з метою надання у 2010 році державних гарантій для їх фінансування / Наказ Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 10.08.2010 № 40 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://in.gov.ua/index.php?lang=ru&get=55&law_id=370#1.
  5. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про створення регіональних центрів інноваційного розвитку» від 3 травня 2007 року № 255-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://in.gov.ua/index.php?lang=ru&get.