Інноваційний розвиток економіки – головний шлях створення продовольчої безпеки України в умовах світової фінансової кризи

Автори:
Іванова Тамара Іванівна, Марочко Сергій Сергійович
Сторінки:
50 - 56
Мова оригіналу:
Російська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглядаються причини світової продовольчої кризи, її вплив на продовольчу безпеку України; обґрунтовується як основний спосіб посилення безпеки – запровадження в народне господарство України науково-технічного прогресу та інноваційного шляху розвитку.


Ключові слова
інноваційний розвиток, науково-технічний прогрес, економіка, продовольча криза, продовольча безпека


Посилання
  1. Статистичний щорічник України за 1995 рік / Міністерство статистики України : відп. за вип. В.В. Самченко. – К.: Техніка, 1996. – 576 с.
  2. Виробництво основних сільськогосподарських культур (у фазі після доробки). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : www.ukrstat.gov.ua.
  3. Лукінов І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя) / І. Лукінов. – К., 1997.
  4. Портер М.Э. Международная конкуренция / пер. с англ. / М.Э. Портер ; под ред. и с предисл. В.Д. Щетинина. – М. : Междунар. отношения, 1993. – 896 с.