Удосконалення методичних підходів до бюджетного регулювання на державному та місцевому рівнях

Автори:
Прокопенко Ольга Володимирівна, Школа Вікторія Юріївна
Сторінки:
28 - 33
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Досліджено економічну сутність бюджетного регулювання та виділено його основні види. Проаналізовано існуючі та запропоновано власний методичний підхід щодо регулювання міжбюджетних трансфертів з урахуванням обсягу сформованих фінансових ресурсів території у розрахунку на одного мешканця та рівня її бюджетного забезпечення.


Ключові слова
трансферт, бюджетне регулювання, міжбюджетні відносини, бюджет


Посилання
  1. Аптекар С. Про формування місцевих бюджетів. / С. Аптекар, В. Краснова. // Економіка України. – 1994. – №4. – С. 42-47.
  2. Бюджетний кодекс [Електронний ресурс]. – Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50–51. – С.572. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-17.
  3. Деркач М. Формування фінансової бази районів. / М. Деркач. // Економіка України. – 1995.– № 1. – С. 29.
  4. Лимонова Л. Бюджетная система должна стать рациональной. / Л. Лимонова. // Бизнес-Информ. – 1995. – №39-40. – С. 8-10.
  5. Панаков  В.Г.  Сводные  финансовые  балансы государства. / В.Г. Панаков. – М.: Финансы и статистика, 1987. – С. 57.
  6. Пчелинцев О.С. Как соединить в формулы для расчета трансфертов принципы выравнивания и стимулирования. / О.С. Пчелинцев, М.М. Минченко. // Финансы. –1998. – №8. – С. 21-22.
  7. Садков  В.Г. Межбюджетнне отношения й методические основн определения размеров региональннх бюджетов. / В.Г. Садков, Л.С. Гринкевич. // Финансы. – 1997. – №6. – С. 16-19.