Оптимізація інформаційного середовища інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

Автори:
Іванович Ілона Юріївна
Сторінки:
228 - 235
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Доведена необхідність застосування маркетингового підходу при оцінці інформаційного середовища прийняття рішень щодо інвестування. Оцінено роль інформаційно-аналітичної інформації про учасників інвестиційного процесу, визначено рівні її накопичення, джерела пошуку та критерії оцінки інвесторів. Представлено механізм маркетингового підходу з реалізації потенціалу інвестиційної діяльності підприємства.


Ключові слова
інвестиційний процес, інвестор, реципієнт інвестицій, інформація, маркетинговий підхід, критерії оцінки інвесторів


Посилання
  1. Артімонова І. В. Основні напрями формування інформаційної системи управління маркетинговою діяльністю сільськогосподарських підприємств регіону / І. В. Артімонова, О.М. Варченко // Економіка та управління АПК – 2011. – № 81. – С. 3-9.
  2. Бузько І. Р. Стратегічний потенціал і формування пріоритетів у розвитку підприємства: [монографія] / І. Р. Бузько, І. Є. Дмитренко, О. А. Сущенко– Алчевськ : В-во ДГМІ, 2002. – 216 с.
  3. Гайдуцький А. Формування інвестиційно привабливої ринкової інфраструктури (на прикладі аграрного сектору України) / А. Гайдуцький // Економіст. – 2005. –№ 10. – С. 34-36.
  4. Інвестиційна політика та підприємництво / Міністерства аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minagro.kiev.ua/page/?10586.
  5. Карпенко Г. В. Проблеми та перспективи залучення інвестиційного капіталу українськими підприємствами на світових фондових ринках шляхом ІРО / Г. В. Карпенко // Фінанси України. – № 12. – 2008. – C. 12-17.
  6. Мальцева-Гринфельд Я. Международная практика повышения капитализации [Електронный ресурс] / Я. Мальцева-Гринфельд // Newton Advice Bureau. – 2007. – 22 ноября. – Режим доступу : www.newtone.ru.
  7. Шеховцов О. Виставки та інвестиції / О. Шеховцов, Г. Кройчик // Зовнішньоекономічний кур’єр. – 2010. – № 5-6. – С.22-24.
  8. Шмига О.О. Роль ринкової інфраструктури у підвищенні конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції / О.О. Шмига // Економіка АПК. – 2005. –№ 7. – С. 128-133.