Кадрове забезпечення авіакомпаній адміністративно-управлінським персоналом: світовий досвід

Автори:
Шкода Тетяна Никодимівна
Сторінки:
213 - 218
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто досвід провідних міжнародних авіакомпаній у сфері кадрового забезпечення адміністративно-управлінським персоналом. Автор аналізує специфіку кадрового забезпечення авіакомпаній Southwest Airlines, Lufthansa AG, а також роботу допоміжних агенцій Aeropeople і Aerotek в цьому напрямку. Визначено, що українським авіакомпаніям варто скористатися досвідом провідних авіакомпаній світу.


Ключові слова
кадрове забезпечення, міжнародна авіакомпанія, адміністративно-управлінський персонал


Посилання
 1. Высоцкая М.П. Формирование кадровой политики авиапредприятий Украины : [Монография] – К. : НАУ, 2005. – 152 с.
 2. Грабс-Уэст Л. Сотрудники на всю жизнь: Уроки лояльности от Southwest Airlines / Лорейн Грабс-Уэст. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2008. – 128 с.
 3. Дяченко О.О. Правильний підбір персоналу – запорука ефективності підприємства /О. О.Дяченко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2008. – №18. – С. 92-97.
 4. Иванова С.В. Искусство подбора персонала: Как оценить человека за час / С.В. Иванова – М. : Альпина Бизнес Букс, – 2004. – 160 с.
 5. Корпоративне управління в Україні: стратегії, інновації, інвестиції / [І.О. Борисюк та ін.] ; за ред. В.І. Щелкунова, Г.В. Жаворонкової. – Київ : Наукова думка, – 2008. – 416 с.
 6. Кучерук Г.Ю. Оцінка якості роботи керівників апарату управління транспортної компанії / Г.Ю.Кучерук // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2008. – №19. – С. 114-118.
 7. Лащенко О.Ю. Управління кадровим забезпеченням економічної безпеки авіакомпаній: Дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / О. Ю. Лащенко – К. : НАУ, 2010. – 198 с.
 8. Офіційний сайт Aeropeople [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.aeropeople.com/.
 9. Офіційний сайт Aerotek [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.aerotek.com/.
 10. Офіційний сайт Lufthansa AG [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://konzern.lufthansa.com/en/.
 11. Listwan Tadeusz. Zarządzanie kadrami / Tadeusz Listwan. – Warszawa : Wydawnictwo C.H. BECK, 2006. – 434 p.