Мотиваційна складова інвестування у людський капітал

Автори:
Захарова Оксана Володимиріна, Стернійчук Марина Анатоліївна
Сторінки:
195 - 200
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Обґрунтовано необхідність активізації політики інвестування у людський капітал. Визначено можливі наслідки здійснення або обмеженості інвестування у людський капітал. Класифіковано складові мотиваційних очікувань роботодавця та працівників щодо інвестування у людський капітал. Згруповано методи оцінки результативності мотивування інвестування у людський капітал.


Ключові слова
інвестування у людський капітал, мотивація, ефективність, підприємство, працівник, показники оцінки


Посилання
  1. Бойченко А.В. HR-метрики – инструмент усовершенствования системы управления персоналом // А.В. Бойченко, Е.А. Веселкова // Менеджер по персоналу. – 2010. – № 3. – С. 52-67.
  2. Бурмака Н.Н. Обоснование показателей оценки уровня социального развития коллектива предприятия / Н.Н. Бурмака // Ломоносов : материалы докладов XIV Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых учених / отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев.– М. : Издат. центр ф-та журналис. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2007 г. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://lomonosov.econ.msu.ru/2007/24/abitur@khadi.kharkov.ua.doc.pdf.
  3. Грайченко В. Диагностика рисков увольнения в крупных компаниях / В. Грайченко, О. Пашигорова // Менеджер по персоналу. – 2010. – № 3. – С. 74-80.
  4. Дезекюр К. Реструктуризация предприятия и ее влияние на вопросы управления персоналом / К. Дезекюр // Менеджер по персоналу. – 2006. – № 4. – С. 4-15.
  5. Семикіна М.В. Індикатори економічної та соціальної ефективності мотивації праці / М.В. Семикіна // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 10 (40). – С. 181-189.
  6. Харский К.В. Благонадежность и лояльность персонала / Константин Викторович Харский. – СПб. : Питер, 2003. – 496 с.