Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності державних банків

Автори:
Оніщенко Валентина Василівна
Сторінки:
166 - 172
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті досліджено конкурентну позицію українських державних банків у порівнянні з найбільшими комерційними банками, представниками приватного сектору. Виявлено основні характеристики, за якими державні банки поступаються приватним. Визначено головні недоліки та переваги діяльності державних банків, які впливають на їхню конкурентоспроможність.


Ключові слова
державний банк, конкурентоспроможність державного банку, оцінка конкурентоспроможності, конкурентна позиція, капіталізація державних банків


Посилання
  1. Дребот Н.П. Сутність конкурентоспроможності та оцінка конкурентної позиції банку на ринку депозитних послуг. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nbuv. gov.ua/portal/Soc_Gum/VUbsNbU/2009_2/VUBSNBU5_p94-p99.pdf.
  2. Шелудько Н.М. Проблема капіталізації державних банків України та шляхи її вирішення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ief.org.ua/Arjiv_EP/Sheludko308.pdf.
  3. Козьменко С.М. Процедура стратегічного управління конкурентоспроможністю банку / С.М. Козьменко, Ф.І. Шпиг, А.О. Назаренко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. Праць, Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2004. – Вип. 187. – С. 216-222.
  4. Дані фінансової звітності банків України за на 01.04.2011 рр. [Електронний ресурс]. – Офіційний сайт НБУ. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.
  5. Исаев Ю. Банки развития как важнейший инструмент реализации государственной инвестиционной политики / Ю. Исаев // Вестник Финансовой академии. – 2006. – №4. – С.61-72.