Маркетингові інновації банків з іноземним капіталом в Україні

Автори:
Гусєв Ярослав Олександрович
Сторінки:
151 - 158
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Стаття присвячена аналізу сутності і масштабів впровадження маркетингових інновацій, пов`язаних з входженням у фінансовий сектор України іноземних банків. У дослідженні автором було виявлено ключові напрямки впливу експансії іноземних банківських установ на динаміку оновлення і модернізації вітчизняного ринку фінансово-кредитних послуг, особливості розгортання конкурентної боротьби за споживачів та окремі сегменти бізнес-простору, характер процесу універсалізації діяльності банківських структур і значення якості банківського обслуговування. Було визначено стимули до пошуків банками нових підходів у напрямку розширення власної діяльності, в першу чергу шляхом освоєння інструментів банківського маркетингу.


Ключові слова
маркетингова інновація, банківський маркетинг, іноземний капітал, банківські послуги, концентрація


Посилання
 1. Кривич Я.М. Управління інноваційним потенціалом банку : дис. … канд. економ. наук : спец. 08. 00. 08 – Гроші, фінанси і кредит : захист 17.12.2010 / Я. М. Кривич. – 2010. – 290 с.
 2. Інформаційний інтернет-портал Bankir.Ru [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bankir.ru/.
 3. Федірко В.В. Управління клієнтською базою в системі маркетингу відносин банку : дис. ... канд. економ. наук : спец. 08. 00. 08 – Гроші, фінанси і кредит : захист 04.12.2009 / В. В. Федірко, 2009. – 248 с.
 4. Уманців Ю. Конкурентна політика на ринку банківських послуг у контексті глобалізації [Текст] / Ю. Уманців // Банківська справа. – 2008. – № 5. – С. 55-72.
 5. Гольченко І.Е. Мотиви виходу іноземних банків на ринки країн Східної Європи та наслідки такої експансії для місцевих банків / І.Е. Гольченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 листопада 2007 р.: У 2-х т.: Т.1. – C. 162-163.
 6. Основні показники діяльності банків України // Вісник НБУ. – 2007. – №2. – С. 50.
 7. Основні показники діяльності банків України // Вісник НБУ. – 2011. – №3. – С. 44.
 8. Шпиг Ф.І. Банківська конкуренція під впливом іноземного капіталу : монографія / Ф.І. Шпиг, 2006. – 288 с.
 9. Рейтинг найбільших українських банків [Електронний ресурс] / Заголовок з екрану – Режим доступу : http://ukrinform.biz/news/7439/.
 10. Корнилюк Р. Рейтинг прозорості українських банків  [Електронний ресурс] / Р. Корнилюк // Економічна правда. – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/publications/2010 /11/22/257461/.
 11. Чуб О.О. Банківська діяльність у контексті інтеграції і глобалізації / О.О. Чуб // Фінанси України. – 2008. – № 1. – С. 138-146.