Ребрендинг як засіб тривалого існування компанії на ринку

Автори:
Махнуша Світлана Михайлівна, Олійник Оксана Вікторівна
Сторінки:
143 - 150
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті авторами розглянуто сутність та досвід застосування ребрендингу компаніями в сучасних ринкових умовах, причини, завдання, прийоми його проведення. Запропоновано підхід до оцінки результативності  ребрендингу з огляду на стан показників адекватності, сили домінування та масштабності бренду.


Ключові слова
брендинг, ребрендинг, ренеймінг, рестайлінг, позиціонування, місія, адекватність, сила домінування, масштабність, ефективність


Посилання
 1. Березин И. Пять ступеней от названия к бренду / И. Березин // Практический маркетинг. – 2004. – № 3 (85). – С. 13-21.
 2. Линник К. Реанимация бренда / К. Линник // Реклама. Теория и практика. – 2007. – № 6. – С. 54-61.
 3. Махнуша С.М. Методика оцінювання параметрів конкурентоспроможності торгової марки як елемента її потенціалу / С.М. Махнуша // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №1. – С. 80-86.
 4. Машковцев А. Плоды ребрендинга / А. Машковцев // Реклама. Теория и практика. – 2006. – № 5. – С. 21-27.
 5. Овчинникова О.Г. Ребрендинг / О.Г. Овчинникова. – М. : Альфа-Пресс. – 2007. – 325 с.
 6. Письменская Е.Б. Развитие бренда во времени. Проблемы ребрендинга / Е.Б. Письменская // Маркетинговые исследования. – 2006. – № 5. – С. 34-38.
 7. Скрипников С. Полосатая революция в «Билайне» / С. Скрипников, Л. Никитин // Эксперт. – 2005. – № 14 (461). – С. 47-53.
 8. Тєлєтов О.С. Ребрендинг на промисловому підприємстві / О.С. Тєлєтов / Маркетинг та логістика в системі менеджменту : зб. тез доповідей VIII-ї міжнародної науково-практичної конференції, 4-6 жовтня 2010. – Львів : Вид-во «Львівська політехніка». – 2010. – С. 504.
 9. Тєлєтов О.С. Особливості брендингу на підприємствах легкої промисловості / О.С. Тєлєтов, С.І. Колосок // Економічні проблеми сталого розвитку : збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників і студентів. – Суми, Вид-во СумДУ, 2006. – С.101-102.
 10. Event-marketing [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.promo56.ru/4.
 11. Mobile marketing [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mixart.com.ua/about/mmerch/1.
 12. Direct mail [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rb.ru/inform/106687.html.