Ціноутворення з урахуванням комплексної системи факторів інформаційного забезпечення (на прикладі ВТД «Університетська книга»)

Автори:
Башук Тетяна Олександрівна, Гайдабрус Наталія Віталіївна
Сторінки:
135 - 142
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті порушуються питання встановлення обґрунтованої ціни на товар із урахуванням зовнішніх факторів, що впливають на неї. На прикладі ВТД «Університетська книга» за даним підходом розроблено ціну на новий дитячий англо-російський словник, який планується видавати.


Ключові слова
ціноутворення, комплексна система інформаційного забезпечення ціноутворення, фактори зовнішнього середовища


Посилання
  1. В.Г. Кудлай Актуальні проблеми ціноутворення на підприємствах в сучасних умовах / В.Г. Кудлай // Український соціум. – 2006. – № 6. – С. 73-81.
  2. Маркетинг: бакалаврський курс : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2009. – 1134 с.