Організування оплати праці на виробництвах із значною кількістю неоднорідних операцій

Автори:
Медведєв Віктор Сергійович
Сторінки:
181 - 186
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті наведено підходи до організування праці робітників виробництв із великою кількістю неоднорідних операцій (наприклад, інструментального виробництва). Основна складність у оцінюванні результатів роботи таких працівників полягає у відсутності стандартних, а отже виміряних та віднормованих операцій. Проведено аналіз основних мотиваційних чинників різних систем оплати праці на таких виробництвах. Розроблено процедуру для організування оцінки та оплати праці робітників відповідно до індивідуальної продуктивності праці.


Ключові слова
відрядна оплата праці, погодинна оплата праці, інструментальне виробництво, продуктивність праці, мотиваційні чинники


Посилання
  1. Гончаров В.М. Ефективність праці в контексті становлення ринкової економіки в Україні: проблеми та концепція вдосконалення / В.М. Гончаров // Економіст. – 2007. – №1.
  2. Королевский К.Ю. Стимулирование повышения эффективности труда в условиях рыночных отношений; М-во топлива и энергетики РФ; ЦНИЭИуголь / К.Ю. Королевский. – М. : ЦНИЭИуголь, 1998. – 47 с.
  3. Яковлев Р. Реформирование заработной платы – процесс длительный / Р. Яковлев // Человек и труд. – 1998. – №11. – С.91-95.
  4. Завіновська Г.Т. Економіка праці : [навч. Посібник] / Г.Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 2003. – 300 с.
  5. Кочиева Т.Б. Базовые системы стимулирования / Т.Б. Кочиева, Д.А. Новиков. М. : , 2000. – С. 108.
  6. Ященко О.І. Організація ефективної системи матеріального стимулювання праці / О.І. Ященко, А.О. Шевцова. // Збірник науково-технічних праць. Національний лісотехнічний університет України, – 2007.
  7. Організація і методи управління виробничими системами и процесами: Базовий курс REFA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iib.com.ua/.