№2, 2011

Ілляшенко Сергій Миколайович
Теоретико-методичні засади товарної інноваційної політики підприємства (мова оригіналу - українська)
13 - 26
Лабурцева Олена Іванівна
Інноваційні підходи до управління цінами в рамках товарного асортименту (мова оригіналу - українська)
27 - 36
Забарна Елеонора Миколаївна, Папковська Олена Едуардівна
Аналіз кластерного підходу як системи управління маркетингом регіону (мова оригіналу - українська)
48 - 52
Тєлєтов Олександр Сергійович, Провозін Микола Васильович
Рекламна діяльність вищого навчального закладу (мова оригіналу - українська)
53 - 64
Швець Ірина Юріївна
Просторово-регіональна кластеризація туристичного комплексу (мова оригіналу - російська)
65 - 73
Шульгіна Людмила Михайлівна, Мельничук Віра Миколаївна
Еволюція наукових поглядів щодо поняття «споживча цінність товару» (мова оригіналу - українська)
74 - 80
Божкова Вікторія Вікторівна, Олійник Інна Володимирівна
Аналіз ефективності промо-акцій (мова оригіналу - українська)
81 - 87
Махнуша Світлана Михайлівна, Косолап Наталія Євгенівна
Аналіз бренд-колористики як інструменту впливу на цільову аудиторію бренда (мова оригіналу - українська)
95 - 104
Громико Микито Григорович
Найважливіший інструмент у MLM-бізнесі (мова оригіналу - російська)
114 - 118
Бойко Ольга Вікторівна, Іваницька Марія Ярославівна
Механізм формування стратегії інноваційного розвитку лісогосподарських підприємств (мова оригіналу - українська)
119 - 123
Кобушко Ігор Миколайович, Гусейнова Еліна Ільгар кизи
Шляхи покращення фінансування інноваційного розвитку в Україні з використанням міжнародного досвіду (мова оригіналу - українська)
124 - 130
Суміна Ольга Миколаївна, Ткачук Юрій Якович
Розвиток ринку технологічних інновацій в Україні у процесі інтернаціоналізації науки і технології (мова оригіналу - російська)
139 - 144
145 - 149
Кочубей Родіон Володимирович
Визначні особливості сучасних мережевих підприємницьких структур (мова оригіналу - російська)
150 - 156
Михайлова Любов Іванівна, Слабоспицька Оксана Юріївна
Оцінка динаміки вектор-структури експорту продукції машинобудування вітчизняними підприємствами (мова оригіналу - українська)
164 - 171
Яковлєв Анатолій Іванович, Косенко Олександра Петрівна
Економічна сутність та методичні основи визначення рівня потенціалу виробничої системи (мова оригіналу - українська)
172 - 178
Башук Тетяна Олександрівна, Жолудєва Анастасія Миколаївна
Доцільність формування корпоративної культури на підприємстві (мова оригіналу - українська)
179 - 184
Маслак Ольга Іванівна, Мовчан Ілона Валеріївна
Модель механізму забезпечення стратегічної стійкості машинобудівного підприємства (мова оригіналу - українська)
185 - 189
Міщенко Сергій Петрович
Концептуальні аспекти економічної безпеки підприємств у ринковій економіці (мова оригіналу - українська)
190 - 195
Пересадько Галина Олександрівна, Козолуп Ігор Федорович, Лапіна Юлія Григорівна
Соціально-економічний розвиток Сумщини: культурне середовище, його розвиток, інновації та перспективи (мова оригіналу - українська)
196 - 205
Погорелов Юрій Сергійович
Організаційний супровід застосування способів розвитку підприємства (мова оригіналу - українська)
206 - 213
Мужилівський Михайло Дмитрович
Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність кредитних спілок (мова оригіналу - українська)
214 - 220
Харічков Сергій Костянтинович, Дишловий Ігор Миколайович, Нездоймінов Сергій Георгійович
Регіональна парадигма цільової програми розвитку рекреації та туризму (мова оригіналу - українська)
221 - 230
Грищенко Вадим Федорович, Коваленко Леонора Юріївна
Економічна оцінка трудового потенціалу території з урахуванням екологічного фактора в контексті інноваційного розвитку (мова оригіналу - українська)
231 - 237