№1, 2011

Козьменко Сергій Миколайович, Васильєва Тетяна Анатоліївна, Лєонов Сергій Вячеславович
Маркетинг банківських інновацій (мова оригіналу - українська)
13 - 28
Ілляшенко Наталія Сергіївна, Росохата Анна Сергіївна
Трендвотчинг як інструмент визначення стратегічних напрямків розвитку (мова оригіналу - українська)
29 - 35
Махнуша Світлана Михайлівна, Косолап Наталія Євгеніївна
Маркетинг інновацій та екологічний брендинг: аналіз зв’язку (мова оригіналу - українська)
36 - 44
Примак Тетяна Олександрівна
Стилі в оформленні рекламних звернень: Україна 2006-2010 рр. (мова оригіналу - українська)
45 - 54
Біловодська Олена Анатоліївна, Сигида Любов Олексіївна
Удосконалення теоретико-методичного підходу до оцінки маркетингової привабливості регіону (мова оригіналу - українська)
55 - 66
Міцура Олена Олексіївна, Хоменко Лілія Миколаївна,
Геодемографічна сегментація як інструмент вирішення соціальних проблем (на прикладі м. Сум) (мова оригіналу - українська)
67 - 75
Румяна Нейкова
Ризик промислового підприємства та управління ним (мова оригіналу - англійська)
76 - 81
Турило Анатолій Михайлович, Зінченко Олена Антонівна, Вчерашня Інна Сергіївна
Визначення критерію розмежування категорій «ділова активність підприємства» і «ринкова активність підприємства» (мова оригіналу - українська)
82 - 85
Яковлєв Анатолій Іванович, Косарева Ірина Павлівна
Можливості кредитування промислових інновацій (мова оригіналу - російська)
86 - 92
Божкова Вікторія Вікторівна
Методичні підходи до деталізації маркетингових стратегій промислових підприємств (мова оригіналу - українська)
93 - 97
Власюк Юлія Олександрівна
Особливості інноваційної діяльності сервісних організацій (мова оригіналу - російська)
98 - 102
Грищенко Вадим Федорович, Чернова Маргарита Сергіївна
Інноваційні підходи до удосконалення системи мотивації персоналу малих підприємств україни у сучасних умовах господарювання (мова оригіналу - українська)
103 - 112
Товажнянський Вячеслав Леонідович, Перерва Петро Григорович
Інноваційні технології в антикризовому розвитку машинобудівних підприємств (мова оригіналу - українська)
113 - 119
Дикань Володимир Леонідович, Кірдіна Олена Григорівна
Система інтегрованого управління інвестиційно-інноваційним розвитком залізничного транспорту (мова оригіналу - українська)
137 - 144
Кузьмін Олег Євгенович, Мельник Ольга Григорівна
Діагностика потенціалу підприємства (мова оригіналу - українська)
155 - 166
Прокопенко Ольга Володимирівна
Мотиваційний механізм інноваційного розвитку:складові та стан його ринкової структури (мова оригіналу - українська)
167 - 175
Тєлєтов Олександр Сергійович
Маркетингове забезпечення кластеризації економіки на регіональному рівні (мова оригіналу - українська)
176 - 184
Шолтисек Яцек, Колодзієйчик Пшемислав
Суспільна логістика - напрямки розвитку (мова оригіналу - російська)
185 - 191
Мельник Юлія Миколаївна, Савченко Олена Сергіївна
Проблеми застосування збалансованої системи показників на вітчизняних підприємствах (мова оригіналу - українська)
192 - 203
Сапьолкін Євгеній Петрович, Мятнікова Єкатерина Анатоліївна
Формування системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки Республіки Білорусь (мова оригіналу - російська)
204 - 211
212 - 224
Садченко Олена Василівна
Методичні основи сегментації ринку з урахуванням екологічних обмежень (мова оригіналу - російська)
225 - 232
233 - 239