Аналіз комплексу маркетингу книговидавничої справи

Автори:
Мельник Юлія Миколаївна, Драчук Олена Вікторівна
Сторінки:
90 - 101
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті досліджено структуру книговидавничого маркетингу, принципи та сучасні тенденції, визначено особливості комплексу маркетингу книговидавничої справи, сформовано рекомендації для збуту та просування книжкової продукції.


Ключові слова
комплекс маркетингу, книговидавничий маркетинг, книговидавнича справа, видавнича продукція


Посилання
 1. Бэйверстох Э. Книжный маркетинг / Э. Бэйверстох. – Перевод с англ. : ВНV – Санкт-Пет.1999. – 336 с.
 2. Грэм Г. Книжный бизнес: практика книгоиздания и книжной торговли / Г. Грэм, М.В Дьяченков. – М. : Росконсульт, 1999. – 282 с.
 3. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – М. : Бизнес-книга. – 1995. – 698 с.
 4. Маркетинг: бакалаврський курс : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2009. – 1134 с.
 5. Мельник Ю.М. Особливості книги як товару / Ю.М. Мельник, О.В. Драчук // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 19-23 квітня 2010 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – Ч. 3. – С. 47-78.
 6. Мельник Ю.М. Сучасні тенденції маркетингу книговидавничої сфери в Україні / Ю.М. Мельник, О.В. Драчук // Матеріали Х-ої Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції : проблеми, досвід, передова думка». – Донецьк : ДРУК – ІНФО, 2010. С. 127 – 129.
 7. Офіційний сайт Книжкової палати України та журналу «Вісник книжкової палати» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.ukrbooks.net
 8. Офіційний сайт Української асоціації маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uam.iatp.org.ua
 9. Перлов В.И. Маркетинг на предприятии отрасли печати : Учебное пособие для вузов [Електронний ресурс] / В.И. Перлов. – Издательство : МГУП, 2000. – 157 с. – Режим доступу : http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook080/01/index.html?part-005.htm
 10. Портал української книжкової індустрії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uabooks.info
 11. Проблеми управління інноваційним розвитком підприємства у транзитивній економіці : Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф., С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Унів. книга», 2005. – 582 с.
 12. Сайт інституту маркетингових досліджень дочерної організація дослідницької компанії GfK Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.gfk.ua
 13. Смирнов М. Маркетинг в книгоиздании / М. Смирнов // Маркетинг. 2000. –  №5. – С.75-83.
 14. Тимошник М. Книга для автора, редактора, видавця : Практичний посібник / М. Тимошник. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 560 с.
 15. Ткаченко В.П. Енциклопедія видавничої справи : Навч. посібник / В.П. Ткаченко,І.Б. Чеботарьова, П.О. Киричок, З.В. Григорова. – Х. : ХНУРЕ, 2008. – 320 с.
 16. Эриашвили Н.Д. Книгоиздание. Менеджмент и маркетинг. / Н.Д. Эриашвили – М. :Юнити-Дана, 2005. – 264 с.