Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств легкої промисловості

Автори:
Ковальчук Світлана Володимирівна, Петрицька Ольга Станіславівна
Сторінки:
42 - 51
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Висвітлено сучасний підхід до визначення ефективності роботи підприємств легкої промисловості. Розглянуто роль і значення  маркетингу та маркетингових досліджень як невід’ємного елемента розвитку галузі. У статті підкреслюється, що розвиток підприємств легкої промисловості неможливий без докорінної перебудови  організаційної структури на основі концепції маркетингу.


Ключові слова
ефективність, підприємство, легка промисловість, маркетинг, маркетингова діяльність, маркетингові дослідження, організаційна структура


Посилання
  1. Ковальчук С.В. Вибір пріоритетів маркетингової стратегії – основа комерційного успіху підприємств легкої промисловості / С.В. Ковальчук. // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – № 6.– Т. 3. – C. 52.
  2. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; Пер. с англ.. – Новосибирск : Наука, 1992. – 734 с.
  3. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг/ Европейская перспектива /Ламбен Ж-Ж., пер. с французского.- СПб. : Наука, 1996.- 589 с.
  4. Peter P. Bennett. ed., Glossary of Marketing Terms – Chicago : American Marketing Association, 1990, P. 117–118.
  5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uam.in.ua/rus/content/nashi_proekti/
  6. gazeti/September_2009.pdf
  7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.marketing- research.in.ua.
  8. [Електронний ресурс] .– Режим доступу: http://opros-center.info /marketing01.htm