Методичні підходи до вибору стратегій просування інновацій на ринок

Автори:
Божкова Вікторія Вікторівна, Дериколенко Олександр Миколайович
Сторінки:
34 - 41
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

На основі виокремлення стратегічних переваг підприємства-інноватора, ризиків його інноваційних проектів та «сигналів» ринку запропоновано формулювати комплексну стратегію, яка враховує: види ризику, типи інновацій, потреби конкретної інновації, ступінь новизни ринку/товару/технології та масштаби діяльності.


Ключові слова
стратегія, інновація, підприємство-інноватор, ризики


Посилання
  1. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. – СПб. : Питер, 2000. – 320 с.
  2. Бузько И.Р. Экономический риск (методы анализа, оценки и ограничения) / И.Р. Бузько. –Донецк : ИЭП НАН Украины, 1996. – 331 с.
  3. Журило В.В. Маркетингові стратегії підприємств на ринку технологічних інновацій [Електронний ресурс] / В.В. Журило. – Режим доступу :  http://www.rusnauka.com/5._NTSB_2007/ Economics/20373.doc.htm