Оцінка ринкових позицій бренду та визначення стратегічних орієнтирів його розвитку

Автори:
Світлана Михайлівна Махнуша
Сторінки:
21 - 27
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті автором узагальнено бачення основних характеристик бренду, які впливають на
його прибутковість та ринкові позиції. Запропоновано підхід до оцінки ринкових позицій бренду
та визначення на його основі стратегічних орієнтирів його розвитку.


Ключові слова
бренд, розширення бренду, розтягування бренду, вартість бренду, сила бренду, відповідність бренду, ступінь популярності бренду


Посилання
  1. Бренд-капитал: содержание, денежная оценка и управление [Электронний ресурс] / Третьяк О.А. – Режим доступа : http://www.marketing.divo.ru/publications/21.html. – Назва з титул. екрану.
  2. Зозульов О.В. Аналіз ставлення споживачів до торговельної марки: огляд сучасних теорій і підходів / Зозульов О.В. // Маркетинг в Україні. – 2002. – №1. – С. 4 – 8.
  3. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг / Ламбен Ж.-Ж. – Спб. : «Наука». – 1996. – 156 с.
  4. Линейно-компенсационные модели [Электронний ресурс]. – Режим доступа : http://vitawood.ru/referaty-po-ekonomike/689-analizsvojstv-tovarov-s-pomoschjudifferentsirovannojotsenki.html.
  5. Макашев М.О. Бренд : учеб. пособие для вузов / Макашев М.О. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 207 с.