Аналіз еко-орієнтованих видів туризму: їх відмінні та спільні риси

Автори:
Шульгіна Людмила Михайлівна, Бондар Анастасія Ігорівна
Сторінки:
161 - 168
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Проведено аналіз визначень еко-орієнтованих видів туризму, наведено спільні та відмінні характеристики та запропоновано загальне інтегруюче поняття. Побудована класифікація видів туризму відносно природного середовища за рівнем екологічної орієнтованості та індивідуалізації туристичних продуктів. Наведена необхідність у розмежуванні двох термінів: зелений і сільський  туризм. Визначено сутність зеленого туризму та його три основні різновиди за рівнем активності споживачів цього виду.


Ключові слова
екологічно-орієнтовані види туризму, масовий туризм, індивідуалізація пропозиції, альтернативні види туризму, екотуризм


Посилання
 1. Проблемы и перспективы развития туризма на территории украинских Карпат. [Електронний ресурс] / И.Б. Зазгарская. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_tourism/zazgarskaya1.htm
 2. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу: навчальний посібник / Дмитрук О.Ю. – К.: Альтерпрес, 2004. – 192 с.
 3. Биржаков М.Б. Введение в туризм / Биржаков М.Б. – СПб.: «Издательский дом Герда», 2007. – 576 с.
 4. Мозговая О. Инструменты управления развитием экологического туризма в регіонах мира / О. Мозговая // Белорусский журнал международного права и международных отношений. - 2004 - № 2
 5. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Ткаченко Т.І. – К.: Київський національний торговельно-економічний  університет, 2006. – 537 с.
 6. Хези Израели. Устойчивое развитие сельского туризма / Йехезкель (Хези) Израели // Материалы Международной специализированной конференции «Агроэкотуризм - состояние и перспективы развития». – Минск, 2010. – С. 49.
 7. Зелений туризм – панацея чи черговий міф? [Електронний ресурс] / Н.В. Васильєва – Режим доступу: http://www.greentour.com.ua/ukrainian/news/22.
 8. Биркович В.І. Сільський зелений туризм – пріоритет розвитку туристичної галузі України. Стратегічні пріоритети / В.І. Биркович // Науково-аналітичний щоквартальний збірник. – 2008. – №1 (6). – С. 138-143.
 9. Research report. Scottish enterprise. Perspectives on international best practice green tourism. – Edinburgh, 2004.
 10. Клицунова В.А. Зеленые маршруты / Клицунова В.А. – Минск, 2009. – (В рамках проекта программы развития ООН «Устойчивое развитие на местном уровне»).
 11. Лужанська Т.Ю., Махлинець С.С., Тебляшкіна Л.І. Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи: навч. посібник. / Т.Ю. Лужанська, С.С. Махлинець, Л.І. Тебляшкіна; За ред. Волошина І.М. – К.: Кондор, 2008. – 385 с.
 12. Костриця М.М. Сільський туризм: теорія, методолія, практика: Монографія / М.М. Костриця; За наук. керівництвом і заг. ред. проф. Є.І. Ходаківського, проф. Ю.С. Цал-Цалка. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 196 с.
 13. Зелене досьє. Екологічний менеджмент. Посібник для малих та середніх підприємств. – Таллін, 2008.
 14. Храбовченко В.В. Экологический туризм: учеб.-метод. пособие / Храбовченко В.В. – М.: Финансы и статистика, 2004.