Проблеми варіативності створення та функціонування спеціальних економічних зон у Азербайджані у контексті світового досвіду

Автори:
Шафа Тіфліс огли Алієв
Сторінки:
144 - 148
Мова оригіналу:
Російська
Цитувати як:


Анотація

У статті досліджено варіативність створення та функціонування спеціальних економічних зон у контексті світового досвіду. Проаналізовано етапи формування подібних зон в різних країнах світу, їх особливості та характеристики, різні варіанти функціонування. Вказано ряд практичних прикладів ВЕЗ, які діють у різних країнах світу. Досліджено їх ефективність та досвід створення. Сформовано практичні пропозиції та обґрунтовано  необхідність переходу економіки Азербайджану до інноваційної моделі, використання нових економічних інструментів та створення ВЕЗ в Азербайджані.


Ключові слова
Азербайджан, спеціальні економічні зони, інтеграція, варіативність, проблеми, перспективи, ефективність, конкурентоспроможність


Посилання
  1. Зименков Р.Н. Свободные экономические зоны / Зименков Р.Н. – М. : Издательство ЮНИТИ-ДАНА, 2005 – 223 с.
  2. Sh.T. Aliyev. The Perspectives of Enforcement of the Special Economic Zones Role in Acceleration of Extension of the Social-Economic Problems in Azerbaijan in the Context of the Experience of Poland / Sh.T. Aliyev // E-society in Central and Eastern Europe : Х Đnternational Scientific Conference of Economics, May 11-13, 2009 : Nalchenov, 2009. – p.  409-412.
  3. Ш.Т. Алиев. Перспективы развития свободных экономических зон в странах СНГ в контексте опыта Турции / Шафа Алиев // Zarubejye. – Стамбул, 2009. – январь. – С. 1-6.
  4. Ш.Т. Алиев. Фактор особых экономических зон в экономическом развитии Азербайджанской Республики / Шафа Алиев // Философия и хозяйства: Альманах центра общественных Наук и Экономического Факультета МГУ, Москва, 2008. – март-апрель №2 (50). – C. 95-102.
  5. Ш.Т. Алиев. Перспективы развития и проблемы организации специальных экономических зон / Шафа Алиев. – Баку : Наука, 2008. – 252 с.