Оцінка рівня інтелектуального потенціалу в системі стратегічного управління інноваційним розвитком підприємств

Автори:
Прокопенко Ольга Володимирівна, Школа Вікторія Юріївна
Сторінки:
127 - 131
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Удосконалено теоретико-методичний підхід до оцінки рівня інтелектуального потенціалу підприємства. Запропоновано підхід, який, на відміну від існуючих, передбачає не максимізацію (мінімізацію) показників потенціалу, а оптимізацію їх рівня, не потребує наявності бази порівняння. Визначено оптимальні рівні  основних показників інтелектуального потенціалу для підприємств Сумської області.


Ключові слова
інтелектуальний потенціал, рівень потенціалу, інноваційний розвиток


Посилання
  1. Менеджмент та маркетинг інновацій : [монографія] / [Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В., Мельник Л.Г. та ін.] ; за заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. – 616 с.
  2. Економіка підприємства : [підручник] ; за заг. ред. Л.Г. Мельника. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. – 648 с.