Аналіз податкового законодавства щодо стимулювання суб'єктів інноваційної діяльності

Автори:
Пасько Тетяна Олександрівна, Чернявська Любов Валентинівна
Сторінки:
122 - 126
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті досліджено основні норми законодавства України, що стосуються механізмів пільгового оподаткування та підтримки суб’єктів інноваційної  діяльності, і технологічних парків зокрема. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення податкового законодавства, наведено перелік пільг для  стимулювання суб’єктів інноваційної діяльності.


Ключові слова
інноваційна діяльність, податкові пільги, технологічні парки, податкове стимулювання


Посилання
  1. Амоша О.І. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально- економічне забезпечення / Амоша О.І., Антонюк В.П., Землякін А.І., НАН України; Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2007. – 328с.
  2. Про інноваційну діяльність : Закон України від 4.07.2002р № 40-IV // Урядовий кур'єр. – 2002, 7 серпня, із змінами та доповненнями.
  3. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.1994 р. № 334/94 // Відомості Верховної Ради. – 1995, № 4, Ст. 28, із змінами та доповненнями.
  4. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16.07.1999 р. № 991-XI // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 40. –Ст. 363, із змінами та доповненнями.
  5. Порядок зарахування сум податку на прибуток підприємств на спеціальні рахунки технологічного парку, його учасників та спільних підприємств, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням», затверджений постановою КМУ від 23.11.06 р. № 1643 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 47, Ст. 70.