Маркетингова товарно-цінова стратегія підприємства

Автори:
Пересадько Галина Олександівна, Лисютін Ігор Олексійович, Рябіченко Дмитро Олександрович
Сторінки:
114 - 121
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Розглянуто впровадження маркетингової діяльності як складової системи  управління підприємством, що спеціалізується на інтернет-торгівлі товарами, запропоновано стратегію забезпечення конкурентоспроможності підприємства на регіональному ринку.


Ключові слова
інтернет-торгівля, конкурентоспроможність, маркетингова політика, товарно-цінова стратегія


Посилання
  1. Войчак А.В. Маркетингова політика розподілу і логістика [Текст] / А.В. Войчак, А.Ф. Павленко. – К. : КНЕУ, 2003. – 246 с.
  2. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Кардаш. – К. : КНЕУ, 2004. – 274 с.
  3. Карінцева О.І. Маркетингова цінова політика [Текст] / О. І. Карінцева. – К. : Університетська книга, 2007. – 246 с.
  4. Котлер Ф. Десять смертных грехов маркетинга [Текст] / Ф. Котлер. – М. : Альпина, 2010. – 160 с.
  5. Котлер Ф. Латеральный маркетинг. Технология поиска революционных идей [Текст] / Ф. Котлер. – М. : Альпина, 2010. – 208 с.
  6. Крикавський Є. Маркетингова товарна політика [Текст] / Є. Крикавський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2008. – 276 с.
  7. Малиш О.М. Економічне управління ринковою поведінкою підприємства (на прикладі підприємств вовняної промисловості України) : дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01 / Малиш Олена Михайлівна. – К., 2006. – 343 с.