Вплив цінових змін на поведінку споживачів при стратегічному ціноутворенні на генеричні товари

Автори:
Корінєв Валентин Леонідович, Кірик Віталій Віталійович
Сторінки:
11 - 20
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

При реалізації генеричних товарів на ринку ринкова цінність пропозиції виробника проявляється в реакції покупців на зміну ціни. Результати проведеного дослідження свідчать, що за певних обставин споживачі можуть ставитися до ціни як до показника якості, а тому менш чутливі до її рівня, ніж до споживчих характеристик генеричної продукції. Чим більше у споживачів рівень ціни асоціюється з рівнем її якості, тим менше вони чутливі до зміни її рівня. Врахування гранично високих чи низьких цін в процесі стратегічного ціноутворення реально дозволяє визначити ступінь чутливості споживачів до їх рівня.


Ключові слова
ціна, стратегічне ціноутворення, якість продукції, маркетингове середовище, поведінка споживачів, фармацевтичне підприємство, генеричні товари


Посилання
  1. Артус М. М. Механізм ціноутворення та його функції в умовах ринку / М.М. Артус // Фінанси України. – 2004. – №10. – С. 103–147.
  2. Безкоровайна С. В. Управління ціновою політикою підприємства та оптимізація цінових рішень в умовах ринкової конкуренції / С. В. Безкоровайна //  Вісник Рівненського державного технічного університету. – 2003. – №2 (21). – С. 3-8.
  3. Вороніна А.В. Механізм маркетингового ціноутворення (на матеріалах металургійної галузі України) : дис. канд. екон. наук : 08.06.01 / Вороніна Алевтина Вікторівна. – К., 2003. – 224 с.
  4. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е. П. Голубков. – М. : Финпресс, 1998. – 416 с.
  5. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика / П. Дойль ; пер. с англ. – СПб. : Издательство «Питер», 1999. – 560 с.
  6. Петрик О.І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України : монографія / О.І. Петрик – К. : УБС НБУ, 2008. – 369 с.
  7. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маректингової орієнтації: монографія / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – Донецьк : Донецьк. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2003. – 148 с.
  8. Корінєв В.Л. Вітчизняне ціноутворення в умовах економічної кризи. // Вісник тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал. – 2007. – №5. – С. 132-136.
  9. Корінєв В.Л. Маркетингове ціноутворення в умовах підприємницької діяльності малих підприємств // Стан, розвиток та державне регулювання діяльності малих підприємств в Україні : Монографія / В.Л. Корінєв, М.І. Пивоваров, М.А. Погрібняк, С.І. Брильов. – Запоріжжя, КПУ, 2009. – С. 145-194.