Історичні передумови формування міжнародних відносин у сфері інноваційної діяльності

Автори:
Міцура Олена Олексіївна
Сторінки:
107 - 113
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Статтю присвячено проблемі визначення історичних передумов формування міжнародних відносин у сфері інноваційної діяльності. Визначено розвиток прикладної науки як основного стимулу розвитку інновацій, розглянуто історичні етапи її становлення та досліджено перспективи розвитку.


Ключові слова
інновації, наука, цикли розвитку, технологічний уклад, наукова революція, глобалізація, інтеграція


Посилання
  1. Иванова Н. Инновационная сфера: контуры и перспективы / Н. Иванова // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – №8.
  2. Кун Т. Структура научных революций / Т.Кун. – М. : Прогресс, 1977. – 300 с. Лесков Л.В. Синергетика культуры / Л.В. Лесков // Вестник Московского университета. Серия 7 . Философия. – №4. – 2004. – С. 35–57.
  3. Мокій А.І., Міжнародний інноваційний менеджмент : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу / А.І. Мокій, І.Г. Полякова, О.П. Осідач, І.Г. Бабець. – Львів : видавництво ЛКА, 2004. – 308 с.
  4. Семенов А. Конец открытий и инноваций?... [Електронний ресурс] / А. Семенов – Режим доступу: http://www.pereplet.ru/krylov/828.html#828.
  5. Степин В.С., Философия науки и техники [Електронний ресурс] / В.С. Степин,
  6. В.Г. Горохов, М.А. Розов // Философия в России. – М. : 1995. Режим доступу : http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html.
  7. Швецов Д.Е. Сравнительный аналіз государственной инновационной политики стран мировой «триады» [Електронний ресурс] / Д.Е. Швецов – Режим доступу : http://geopub.narod.ru/student/shvecov/1/main.htm.