Класифікація видів і сфери застосування бенчмаркінгу в системі менеджмента підприємства

Автори:
Дубодєлова Алла Вікторівна, Юринець Оксана Василівна, Катаєв Андрій Володимирович
Сторінки:
102 - 106
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Узагальнено характеристики бенчмаркінгу як інструменту еталонного тестування  ефективності діяльності підприємства у зовнішньому та внутрішньому бізнес-середовищі. Проведена класифікація, розкриті особливості видів бенчмаркінгу та обґрунтовані сфери їхнього застосування в системі менеджменту підприємства.


Ключові слова
конкурентний аналіз, маркетингове дослідження, бенчмаркінг, стратегія


Посилання
 1. Азоев Г.Л. Бенчмаркинг: позиционирование авиакомпаний на московскому рынке авиабилетов // Маркетинг и маркетинговые исследования в России / Азоев Г.Л., Батурин Е.В. – М., 2000. – №1 – С. 5-7.
 2. Анн Х., Багиев Г., Маркетинг / Анн Х., Багиев Г., Тарасевич В. / Под общ. ред. Г. Багиева. – СПб. : Питер, 2005. – 736 с.
 3. Аренков Й. Бенчмаркинг и маркетинговые решения [Електронний ресурс] / Аренков Й., Башев Е. – Режим доступу : http://www.marketing. spb.ru.
 4. Арефьева Е.В. Бенчмаркинг как инструмент повышения конкурентоспрособности компании / Арефьева Е.В., Арефьев О.В. // Рынок капитала – М., 2000. – №1-2.
 5. Ван дер Вейк Г. Benchmarking [Електронний ресурс] / Ван дер Вейк Г. – Режим доступу: http://www.devbusiness.ru.
 6. Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управленческих решений и российская практика / Т.А. Гайдаенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЭКСМО, 2006. – 496 с.
 7. Голіцин А.М. Виставки та ярмарки: роль бенчмаркінгу // Маркетинг в Україні /
 8. Голіцин А.М – К., 2004. – №4. – С. 57-60.
 9. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз : Навч. посібник / П.Л. Гордієнко – К. : Альтера, 2006. – 404 с.
 10. Михайлова Е.А. Основы бенчмаркинга: основные принципы концепции и планирования бенчмаркетингового проекта / Михайлова Е.А.. // Менеджмент в России и за рубежом – М., 2001. – №3. – С. 80-81.
 11. Савельєв Є.В. Новітній маркетинг / Є.В. Савельєв, С.І. Чеботар, Д.А. Штефанич та ін. За ред. Є.В. Савельєва – К. : Знання, 2008 – 420 с.
 12. Радченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі : Навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене. – Львів : «Новий Світ-2000», 2003. – 272 с.
 13. Рейдер Р. Бенчмаркинг как инструмент определения стратегии и повышения прибыли / Пер. с англ. А.Л. Раскина ; Под науч. ред. Т.В. Даниловой – М. : РИА «Стандарты и качество», 2007. – 248 с.
 14. Benchmarking and Internal Auditing [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
 15. http://www.Mc2consulting.com.
 16. Jenster P., Hussey D.E. Company Analysis Determining Strategic Capability. – Jon Wiley & Sons, 2001
 17. Kahn R., Grunig R., Clarc A. Process-Based Strategic Planning. – Springer Verlad, 2001.
 18. Tad Leahy. Reaching New Heights, Part One [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.Businessfinancemag.