№1, 2010

Корінєв Валентин Леонідович, Кірик Віталій Віталійович
Вплив цінових змін на поведінку споживачів при стратегічному ціноутворенні на генеричні товари (мова оригіналу - українська)
11 - 20
Світлана Михайлівна Махнуша
Оцінка ринкових позицій бренду та визначення стратегічних орієнтирів його розвитку (мова оригіналу - українська)
21 - 27
Ілляшенко Наталія Сергіївна
Впровадження концепції інноваційного маркетингу в діяльність промислових підприємств (мова оригіналу - українська)
28 - 33
Божкова Вікторія Вікторівна, Дериколенко Олександр Миколайович
Методичні підходи до вибору стратегій просування інновацій на ринок (мова оригіналу - українська)
34 - 41
Ковальчук Світлана Володимирівна, Петрицька Ольга Станіславівна
Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств легкої промисловості (мова оригіналу - українська)
42 - 51
Карпіщенко Марина Юріївна
Вибір стратегії просування нової продукції в харчовій промисловості (мова оригіналу - українська)
52 - 56
Ілляшенко Сергій Миколайович, Іваницький Ігор Юрійович
Аналіз ретроспективного та сучасного стану Інтернет-реклами і можливі напрямки розвитку (мова оригіналу - українська)
57 - 66
Мельник Леонід Григорович, Дегтярьова Ірина Борисівна
Синергетична основа маркетингових інновацій (мова оригіналу - українська)
67 - 77
Максимова Тетяна Семенівна
Інноваційний інструментарій прямого маркетингу (мова оригіналу - українська)
78 - 81
Должанський Ігор Зіновійович, Вороніна Ганна Олександрівна
Аналіз ринку дитячого харчування України (мова оригіналу - українська)
82 - 89
Мельник Юлія Миколаївна, Драчук Олена Вікторівна
Аналіз комплексу маркетингу книговидавничої справи (мова оригіналу - українська)
90 - 101
Дубодєлова Алла Вікторівна, Юринець Оксана Василівна, Катаєв Андрій Володимирович
Класифікація видів і сфери застосування бенчмаркінгу в системі менеджмента підприємства (мова оригіналу - українська)
102 - 106
107 - 113
Пересадько Галина Олександівна, Лисютін Ігор Олексійович, Рябіченко Дмитро Олександрович
Маркетингова товарно-цінова стратегія підприємства (мова оригіналу - українська)
114 - 121
Пасько Тетяна Олександрівна, Чернявська Любов Валентинівна
Аналіз податкового законодавства щодо стимулювання суб'єктів інноваційної діяльності (мова оригіналу - українська)
122 - 126
Прокопенко Ольга Володимирівна, Школа Вікторія Юріївна
Оцінка рівня інтелектуального потенціалу в системі стратегічного управління інноваційним розвитком підприємств (мова оригіналу - українська)
127 - 131
149 - 160
Шульгіна Людмила Михайлівна, Бондар Анастасія Ігорівна
Аналіз еко-орієнтованих видів туризму: їх відмінні та спільні риси (мова оригіналу - українська)
161 - 168