Індексування ММІ в базі даних Web of Science

Нагадуємо, що у 2015 році наше видання було включене до наукометричної бази Emerging Sources Citation Index (Web of Science).