Innovative going near determination of stability of enterprise as a logistic system

Authors:
I.V. Popova
Pages:
96 - 102
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

In the article the theoretical ground of stability of enterprise is given as a logistic system, determination of stability of the logistic system and its subsystems is resulted. On the basis of innovative measures the indexes of stability of every subsystem are certain.


Keywords
logistic system, stability of logistic system, inwardly production, infrastructural and market subsystems, indexes of stability of enterprise


Links
  1. Amitan V.N. Logistizaciya procesiv v organizaciyno-ekonomichnih sistemah / V.N. Amitan,  R.R. Larina, V.L. Pilyushenko - Doneck : Yugo-Vostok, LTD, 2003. - 73 s.
  2. Balabanov I.T. Finansovyy analiz i planirovanie hozyaystvennogo subekta / I.T. Balabanov - M. : Finansy i statistika, - 2000. - 208 s.
  3. Vordlou D.L. Sovremennaya logistika / D.L. Vordlou, D.F. Vud, D. Dzhonson, P.R. Merfi. - M. : Olimp-biznes, 2002. - 624 s.
  4. Voronkova A.E. Upravlenie materialnymi potokami na promyshlennyh predpriyatiyah na osnove principov proizvodstvennogo menedzhmenta i logistiki / A.E. Voronkova // Marketing: teoriya i praktika (zb. nauk. prac VNU). - Lugansk : Vid-vo Shidnoukrayinskogo nacionalnogo universitetu, 2002. - 258 s.
  5. Krikavskiy Ie.V. Logistika. Osnovi teoriyi: pidruch. dlya VNZ / Ie.V. Krikavskiy. L. : Vid-vo NU <>, Intelekt-Zahid, 2004. - 416 s.
  6. Modelirovanie proizvodstvenno-sbytovyh sistem i processov upravleniya / pod red. A.L. Kolobova, L.F. Shklyarskogo. - M. : Izd-vo MGTU im. N.E. Baumana,1993. - 216 s.
  7. Lukinskiy V.S. Modeli i metody teorii logistiki: uchebnoe posobie. - 2-e izd. [dlya stud. vuzov] / V.S. Lukinskiy. - SPb. : Piter, 2008. - 448 s.
  8. Mirotin L.B., Bokov V.V. Sovremennyy instrumentariy logisticheskogo upravleniya: ucheb. dlya vuzov / L.B. Mirotin, V.V. Bokov. - M. : Izdatelstvo <>, 2005. - 496 s.