Holistic marketing in the business interaction between enterprises

Authors:
A.A. Krikovtsev
Pages:
85 - 89
Language:
Russian
Cite as:


Annotation

The article examines the holistic concept of marketing as a basis of integrated interactions with client firms. The main parameters of the system studied in relationship marketing paradigm with specific values of each participant. The author's interpretation of evolutionary stages of development partners in the interactions of market contacts.


Keywords
holistic marketing, business, collaboration, CRM, strategy, partnership


Links
  1. Voychak A.V. Marketingoviy menedzhment : pidruchnik. A.V. Voychak - K. : KNEU, 1998. -268s.
  2. Gerasimchuk V.G. Strategichne upravlinnya pidpriiemstvom. Grafichne modelyuvannya : navch. posibnik. V.G Gerasimchuk - K. : KNEU, 2000. - 360 s.
  3. Gibas D.D. Delovye otnosheniya s pokupatelyami / D.D. Gibas, D. Reyli. - M. : Amalfeya, 2008. - 272 s.
  4. Kardash V.Ya. Tovarna innovaciyna  politika. V.Ya. Kardash - K,2002. - 250 s.
  5. Kotler F. Marketing-menedzhment / F. Kotler, K. Keller . - 12-e izd. ; perevod s angl. S. Zhilcova., M. Zhilcova., D. Raevskoy - SPb. : Piter, 2007. - 814 s.
  6. Tereshchenko N.N. Marketing: novye tehnologii v Rossii / N.N.Tereshchenko. - SPb. : Piter, 2001. - 416 s.
  7. Foksol G. Psihologiya potrebiteley v marketinge / G. Foksol, R. Goldsmit, S. Braun. - SPb : Piter, 2001.- 352s.
  8. Chizhov N.A. Klientskie tehnologii / N.A.Chizhov. - M. : Ekzamen, 2002. - 352 s.