Synergetic effect of benchmarking competitive advantages

Authors:
P.G. Pererva, N.P. Tkachova
Pages:
55 - 66
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

It is analyzed the essence of synergistic competitive benchmarking. The classification of types of synergies is developed. It is determined the sources of synergies in conducting benchmarking of competitive advantages. It is proposed methodological framework definition of synergy in the formation of competitive advantage.


Keywords
competitiveness, competitive advantage, synergies, benchmarking, machine-building enterprises, performance


Links
 1. Azoev G.L. Konkurentnye preimushchestva firmy / G.L. Azoev, A.P. Chelenkov  / Gos. un-t upravleniya, Nac. fond podgotovki kadrov. - M. : OAO <>, 2000. - 256 s.
 2. Ivanov Yu.B. Konkurentni perevagi pidpriiemstva: ocinka, formuvannya ta rozvitok: monografiya / Yu.B. Ivanov, P.A. Orlov, O.Yu. Ivanova. - H. : INZhEK, 2008. - 352 s.
 3. Fathutdinov R.A. Menedzhment konkupentosposobnosti tovapa / R.A. Fathutdinov. - M. : AO <>, 1995. - 56s.
 4. Kuznecov B.L. Sinergeticheskiy benchmarking / B.L.Kuznecov, M.M.Sharamko. - Naberezhnye Chelny : uzd-vo KamPI, 2006.
 5. Ostrovskaya V.N. Konkurentno-integracionnyy benchmarking kak instrument effektivnogo vzaimodeystviya rossiyskih predpriyatiy roznichnoy torgovli v period krizisa: monografiya / V.N. Ostrovskaya. - M. : KnoRus, 2009. - 368s.
 6. Belokorovin E. Kak ispolzovat vozmozhnosti benchmarkinga v otechestvennyh usloviyah / E. Belokorovin, D. Maslov // Upravlenie kompaniey. - 2005. - no 1. - S. 10-16.
 7. Gornostaeva Zh.V. Benchmarking v sfere uslug: monografiya Zh.V. Gornostaeva [i dr.]; GOU VPO <>. - Shahty : GOU VPO <>, 2009. - 97 s.
 8. Danilov I.P. Benchmarking - effektivnyy instrument povysheniya konkurentosposobnosti / I.P. Danilov, S.Yu. Mihaylova, T.V. Danilova // Standarty i kachestvo. 2005. - no1. - S. 44.
 9. Erkov A. Benchmarking - sovremennoe napravlenie razvitiya marketinga [Elektronniy resurs] / A. Erkov // Otraslevoy portal <>. - Rezhim dostupu: http://www.logistics.ru/9/3/index.htm.
 10. Ivanov I.N. Konkurentnyy analiz. Benchmarking / I.N. Ivanov, D.Yu. Fukova // Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. - 2009. - no22. - S. 53-55.
 11. Maslov D.V. Osobennosti primeneniya benchmarkinga na malyh i srednih predpriyatiyah / D.V. Maslov, E.A. Belokorovin // Metody menedzhmenta kachestva. 2004g. -no8. - S.66.
 12. Mihaylova E.A. Benchmarking / E.A. Mihaylova. - M. : Blagovest-V, 2002. - 176 s.
 13. Pilcher Terri. Benchmarking kak sredstvo povysheniya konkurentosposobnosti / Terri Pilcher // Evropeyskoe kachestvo. - 2004. - no1. - S. 40-46.
 14. Protasov D.V. Teoriya i praktika primeneniya tehnologii benchmarkinga dlya uluchsheniya kachestva deyatelnosti organizacii : monografiya / D.V. Protasov. - Tambov : Izd-vo Tamb. gos. tehn. un-ta, 2009. - 80 s.
 15. Sharamko M.M. Kritika opredeleniy i principov benchmarkinga / M.M. Sharamko // Socialno-ekonomicheskie i tehnicheskie sistemy. - 2005. - no6 (14). - S.32-36.
 16. Bozhkova V.V. Reklama ta stimulyuvannya zbutu : navch. posib. [dlya stud. vishch. navch. zakl.] / V.V. Bozhkova, Yu.M. Melnik; - K. : Centr uchbovoyi literaturi, 2009. -200 s. - S. 156.