The analysis and audit of innovative activity of the machine-building enterprises of the Zaporozhye district

Authors:
V.O. Zykina
Pages:
207 - 214
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

Basic innovative performance of the Zaporozhia area indicators are considered in the article, and also monolinear dependence of charges is analysed innovative active enterprises with the volume of the realized innovative products of industry by cross-correlation and regressive methods. And it is suggested to use a public accountant statistical methods in innovative activity for determination of estimation of public accountant risk.


Keywords
innovative activity, innovaciynist', audit, statistics, coefficient of regression, expense dispersion, middle error


Links
  1. Savchenko V.Ya. Audit : navch. posibnik. / V.Ya. Savchenko. - K. : KNEU, 2002. - 322 s.
  2. Vashkiv P.G. Statistika pidpriiemstva: navch. posibnik / P.G. Vashkiv, P.I. Paster, V.P. Storozhuk, Ie.I. Tkach; za red. P.G. Vashkiva, V.P. Storozhuka. - K. : <> 1999. - 600 s.
  3. Gricay O.I. Analiz innovaciynoyi diyalnosti promislovih pidpriiemstv Lvivshchini / O.I. Gricay // Naukoviy visnik NLTU Ukrayini: zbirnik naukovo-tehnichnih prac. Lviv RVV LNTU Ukrayini. - 2009. - Vip. 19.7. - S. 150-157.
  4. Zhezhuha V.Y. Pokazniki ocinyuvannya stanu innovaciynoyi diyalnosti ta innovaciynoyi aktivnosti / V.Y. Zhezhuha // Naukoviy visnik NLTU Ukrayini: zbirnik naukovo-tehnichnih prac. Lviv RVV LNTU Ukrayini. - 2009. - Vip. 19.3. - S.141-147.
  5. Levchenko N.M., Nosenko D.K. Analiz efektivnosti innovaciynoyi diyalnosti pidpriiemstv / N.M. Levchenko, D.K. Nosenko // Visnik Hmelnickogo nacionalnogo universitetu: ekonomichni nauki. - 2009. - no 2. - T.1. - S. 138-142.
  6. Shmigol N.M. Modeli ocinki riziku neviyavlennya v auditi / N.M.Shmigol // Derzhava ta regioni: naukovo-virobnichiy zhurnal. Seriya: <>. - Gumanitarniy universitet <>, 2005. - no 6. - S. 353-355.
  7. Golovne upravlinnya statistiki u Zaporizkiy oblasti. Nauka ta innovaciya [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: http://www.zapstat.r.zp.ua/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=32&Itemid=366.